Skip to main content
Ulefos > Gategods > Overvannsløsninger

Overvannsløsninger

Blågrønne overvannstiltak forsinker avrenning gjennom infiltrasjon og fordrøyning, og kan gi en trygg avledning av overvann til elver og innsjøer. I tillegg til å forebygge flomskader, er de et viktig bidrag til økt vegetasjon, naturmangfold og trivsel for befolkningen. Vår LOD løsning kan inngå som en del av et overvannstiltak, sammen med kuppelrister, rister og slukløsninger.

Showing all 2 results