Skip to main content

Fremtiden må kunne stole på våre valg og løsninger …

Se hvordan vi jobber med bærekraft
Banner for VAnnTech seminar. Grafikk.

VAnnTech-seminar: Den digitale vanninfrastrukturen

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter som ligger i teknologien for vanninfrastrukturen? Delta på vårt aller første VAnnTech-seminar under Kongsberg Agenda 21. og 22. juni, hvor vi sammen med Xepto setter vann på agendaen!

Når: 21.-22. juni 2023

Hvor: Kongsberg, Norge

Webinar: Hvordan velge gode løsninger for overvanns-
håndtering?

Hvordan velge gode løsninger for bærekraftig håndtering av overvann? Salgssjef Gategods, bygg og anlegg, Mikko Nilsen og produktsjef Gategods, Line Brekke Rasmussen gir deg nyttige råd på webinar!

Når: 13. juni 2023

Hvor: Teams, digitalt

Et sirkulært kretsløp for fremtiden

Vi må ta bedre vare på ressursene vi har og de må utnyttes maksimalt. Gjennom sortering av avfall, reduksjon av svinn, økt gjenvinning, bruk av resirkulerte materialer og minst mulig uttak av jomfruelige ressurser kan vi forlenge råvarenes livssyklus. Det krever at vi legger tilrette for fokus på utvikling, kontinuelig forbedring og er endringsvillige. Skal vi nå klimamålene må graden av sirkularitet økes.

Ulefos sirkulære kretsløp omfatter ikke bare produksjon eller produkter, men det viser et helhetlig bærekraftsperspektiv hvor mennesker, miljø og ringvirkningene som norsk produksjon bidrar med til samfunnet – danner rammen for en sirkulær og bærekraftig økonomi.

Grønt bed plassert mellom vei og fortau. Foto.

Grønn overvannshåndtering med LOD-løsning i Drammen

I Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen har vi sammen med Statens vegvesen utviklet et spesielt kjeftsluk som effektivt fører overvann ut til åpne, beplantede regnbed mellom vei og gang- og sykkelsti.

Se hvordan overvann kan bli en ressurs
Symbol som viser norsk produkt illustrert med norsk flagg. Grafikk.

Norsk produkt og norsk produksjon

Vi er stolte av vår over 365 år lange historie som norsk industribedrift. Norsk eller kortreist produksjon gir store ringvirkninger lokalt og nasjonalt. Og er med på å sikre at vi tar vare på den viktige ekspertisen innen fagfeltet for fremtiden. Som en del av vår samfunnskritiske infrastruktur bidrar vi til å sikre leveranse og løsninger som holder hverdagen igang og en sikker vannforsyning som holder oss friske. Rent vann i springen er ikke alltid en selvfølge.

Bli kjent med Ulefos som norsk industribedrift

Aktuelt

Strever du med å dra til PRK-trykkskruene ved montering av bakkekran?

Med gjengefri push-fit montering uten behov for støttehylse, får rørleggeren en enklere jobb som tar kortere tid, med mindre behov for verktøy. En klassisk jobb, som ofte er litt ukomfortabel for rørlegger, har blitt mye enklere.

Les mer

Svanemerket Ulefosbenk – en grønnere parkbenk for offentlige uterom

I 2022 annonserte også regjeringen at de ønsker å skjerpe miljøkravene i offentlige innkjøp, hvor miljø skal vektes med minst 30% i alle offentlige anskaffelser. Med merkeordninger, deklarasjoner og sertifiseringer, er det enklere å identifisere produkter og løsninger som gir mindre påvirkning på miljøet.

Les mer

5 nyttige råd når du skal velge kumlokk og rammer til et prosjekt 

Når du skal velge kumlokk og rammer til et prosjekt, er det flere viktige ting å tenke på. Vi gir deg nyttige tips og råd på veien.

Les mer
Ulefos Flex ventilkryss. Foto.

Ulefos Esco Flex ventilserie

Sluseventilserien som kombinerer det beste fra Ulefos Esco AQ (Aquosus) og standardventil teknologien. DN300 tilgjengelig med reduksjoner for DN150 og DN200. DN200, DN250 og DN400 kommer. For DN80 – DN200 benyttes Ulefos Esco AQ ventilen.

Ulefos Esco Flex sluseventil

I over 360 år har vi jobbet hardt for å omstille, utvikle og tilpasse oss nye forventninger og krav fra våre kunder, markedet og endringer i verden forøvrig.

Bli kjent med vår historie