Skip to main content

Fremtiden må kunne stole på våre valg og løsninger …

Les mer

Et sirkulært kretsløp for fremtiden

Vi må ta bedre vare på ressursene vi har og de må utnyttes maksimalt. Gjennom sortering av avfall, reduksjon av svinn, økt gjenvinning, bruk av resirkulerte materialer og minst mulig uttak av jomfruelige ressurser kan vi forlenge råvarenes livssyklus. Det krever at vi legger tilrette for fokus på utvikling, kontinuelig forbedring og er endringsvillige. Skal vi nå klimamålene må graden av sirkularitet økes.

Ulefos sirkulære kretsløp omfatter ikke bare produksjon eller produkter, men det viser et helhetlig bærekraftsperspektiv hvor mennesker, miljø og ringvirkningene som norsk produksjon bidrar med til samfunnet – danner rammen for en sirkulær og bærekraftig økonomi.

Grønne veier

Hva skal til for å bygge grønnere veier og bymiljø

Selv med FNs bærekraftsmål og nasjonale klimamål, så utvikles ikke produkter og løsninger til å bygge grønnere veier og bymiljø seg av seg selv. Skal vi nå klimamålene må vi alle bidra – og vi bør bli flinkere til å gjøre det sammen, på tvers av fagmiljø og bedrifter.

 

Les mer

Norsk produkt og norsk produksjon

Vi er stolte av vår over 365 år lange historie som norsk industribedrift. Norsk eller kortreist produksjon gir store ringvirkninger lokalt og nasjonalt. Og er med på å sikre at vi tar vare på den viktige ekspertisen innen fagfeltet for fremtiden. Som en del av vår samfunnskritiske infrastruktur bidrar vi til å sikre leveranse og løsninger som holder hverdagen igang og en sikker vannforsyning som holder oss friske. Rent vann i springen er ikke alltid en selvfølge.

Les mer

Ulefos UltraGrip – utviklet for skjøting av rør

Ulefos UltraGrip – utviklet for skjøting av rør UltraGrip er den ideelle løsningen for alvorlig skadde, korroderte eller brutte rør med vanskelig adkomst. I en rehabiliteringssituasjon, der en rørseksjon må byttes ut tilbyr Ulefos gjennom UltraGrip-serien en allsidig reparasjonsløsning, som kan benyttes til en rekke rørdimensjoner. Ulefos UltraGrip er en strekkfast, fleksibel og robust kupling […]

Les mer

Ulefos Fleksibel konsoll

Ulefos StjerneBjønn Fleksibel DN100-200 for Hawle Combifleks Junior DN80/200 og AVK fleksibelt kombikryss DN100-DN200. Lav vekt. Enkel å montere. Bolteløsning. Effektivt lagerhold. Ulefos StjerneBjønn Fleksibel For montering i prefabrikerte betongkummer GSK-godkjent epoxy God tilgjengelighet til kum  Høy sikkerhet Enkel montering ved reparasjon og service Kostnadseffektiv transport Enkelt lagerhold Lang levetid God HMS, kan håndteres av 1 […]

Les mer

Bærekraft er mer enn luften vi puster inn

Politikerne snakker om bærekraft, men ingen tar regningen Bærekraft er mer enn luften vi puster inn. Det handler også om å ivareta samfunnskritisk infrastruktur som vannforsyning. Men det vil ingen betale for. Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet brukes det i Norge over 500 milliarder kroner årlig på offentlige anskaffelser. Når lokalpolitikere vurderer anbud, har de vanligvis […]

Les mer

Ulefos Esco Flex ventilserie

Sluseventilserien som kombinerer det beste fra Ulefos Esco AQ (Aquosus) og standardventil teknologien. DN300 tilgjengelig med reduksjoner for DN150 og DN200. DN200, DN250 og DN400 kommer. For DN80 – DN200 benyttes Ulefos Esco AQ ventilen

Les mer

Vi har gjennom over 360 år jobbet hardt for å omstille, utvikle og tilpasse oss nye forventninger og krav fra våre kunder, markedet og endringer i verden forøvrig.

Siden 1657