Skip to main content

Vi hjelper deg med å ta vare på verdens viktigste ressurs.

Se Ulefos smarte løsninger

Sommer hos Ulefos

Ulefos stenger ordrebehandling og ekspedisjon/forsendelse 
i ukene 29 og 30.

I ferieperioden vil det i tillegg være redusert bemanning eller helt stengt i Ulefos for øvrig. Plassering av ordre i god tid før sommerukene mottas med takk, slik at vi sikrer behandling og leveranse til deg som kunde før ferietid.

God sommer!

God sommer banner. Grafikk.
Program og påmelding til KUMdagene 2024. Grafikk.

KUMdagene 2024

For tredje år på rad setter vi søkelys på dagsaktuelle problemstillinger og har satt sammen et praktisk og faglig innholdsrikt program. Bli med og del dine erfaringer med oss, slik at vi sammen kan utvikle fremtidens løsninger for vann & avløp og vei & gatemiljø.

Når: 23. og 24. oktober 2024

Et sirkulært kretsløp for fremtiden

Vi må ta bedre vare på ressursene vi har og de må utnyttes maksimalt. Gjennom sortering av avfall, reduksjon av svinn, økt gjenvinning, bruk av resirkulerte materialer og minst mulig uttak av jomfruelige ressurser kan vi forlenge råvarenes livssyklus. Det krever at vi legger tilrette for fokus på utvikling, kontinuelig forbedring og er endringsvillige. Skal vi nå klimamålene må graden av sirkularitet økes.

Ulefos sirkulære kretsløp omfatter ikke bare produksjon eller produkter, men det viser et helhetlig bærekraftsperspektiv hvor mennesker, miljø og ringvirkningene som norsk produksjon bidrar med til samfunnet – danner rammen for en sirkulær og bærekraftig økonomi.

Grønt bed plassert mellom vei og fortau. Foto.

Grønn overvannshåndtering med LOD-løsning i Drammen

I Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen har vi sammen med Statens vegvesen utviklet et spesielt kjeftsluk som effektivt fører overvann ut til åpne, beplantede regnbed mellom vei og gang- og sykkelsti.

Se hvordan overvann kan bli en ressurs
Symbol som viser norsk produkt illustrert med norsk flagg. Grafikk.

Norsk produkt og norsk produksjon

Vi er stolte av vår over 365 år lange historie som norsk industribedrift. Norsk eller kortreist produksjon gir store ringvirkninger lokalt og nasjonalt. Og er med på å sikre at vi tar vare på den viktige ekspertisen innen fagfeltet for fremtiden. Som en del av vår samfunnskritiske infrastruktur bidrar vi til å sikre leveranse og løsninger som holder hverdagen igang og en sikker vannforsyning som holder oss friske. Rent vann i springen er ikke alltid en selvfølge.

Bli kjent med Ulefos som norsk industribedrift

Aktuelt

Hvorfor bør du prosjektere og beregne inn lufteventiler på ledningsnettet? 

En ofte undervurdert, men svært viktig komponent for å sikre effektiv drift av vann- og avløpssystemet er lufteventilen. Kristian Drolsum, produktsjef VA, gir deg sine råd til hvorfor og hvordan lufteventiler bør brukes for å optimalisere VA-nettet. 

Les mer

Kortreist eller langreist?

Kan man egentlig sammenligne epler og pærer? Det er forskjell på norskprodusert og import fra lavkostland.

Les mer

Dreneringsrenner: Få tips til valg og prosjektering

Hva bør du tenke på når du skal legge dreneringsrenner i et område, og hva skal til for å få en holdbar og solid løsning som varer?

Les mer
Ulefos Flex ventilkryss. Foto.

Ulefos Esco Flex ventilserie

Sluseventilserien som kombinerer det beste fra Ulefos Esco AQ (Aquosus) og standardventil teknologien. DN300 tilgjengelig med reduksjoner for DN150 og DN200. DN250 og DN400 fåes som ventilkryss og T-rør, samt at DN400 fåes som singleventil. DN200 og DN250 singeventil kommer. For DN80 – DN200 benyttes Ulefos Esco AQ ventilen.

Se Ulefos Esco Flex sluseventil

I over 360 år har vi jobbet hardt for å omstille, utvikle og tilpasse oss nye forventninger og krav fra våre kunder, markedet og endringer i verden forøvrig.

Bli kjent med vår historie.