Skip to main content

Fremtiden må kunne stole på våre valg og løsninger …

Se hvordan vi jobber med bærekraft

Vi holder stengt i påsken

Ulefos stenger produksjon og ekspedisjon/forsendelse i påsken, fra og med 03. april til og med 10. april. I perioden vil det i tillegg være svært redusert bemanning eller helt stengt i Ulefos for øvrig. 

En riktig god påske til alle dere, fra alle oss i Ulefos!

Påskehilsen. Banner.
Banner om webinar om strekkfaste skjøtemuffer. Grafikk.

Webinar: Strekkfaste skjøtemuffer for reparasjon av rør

Hva er viktig å tenke på når du skal velge strekkfaste skjøtemuffer til et prosjekt? Dette får du vite mer om når Kristian Drolsum, produktsjef VA, gir deg en innføring i strekkfaste skjøtemuffer. 

Når: 14. april 09:00-09:30

Hvor: Digitalt

Et sirkulært kretsløp for fremtiden

Vi må ta bedre vare på ressursene vi har og de må utnyttes maksimalt. Gjennom sortering av avfall, reduksjon av svinn, økt gjenvinning, bruk av resirkulerte materialer og minst mulig uttak av jomfruelige ressurser kan vi forlenge råvarenes livssyklus. Det krever at vi legger tilrette for fokus på utvikling, kontinuelig forbedring og er endringsvillige. Skal vi nå klimamålene må graden av sirkularitet økes.

Ulefos sirkulære kretsløp omfatter ikke bare produksjon eller produkter, men det viser et helhetlig bærekraftsperspektiv hvor mennesker, miljø og ringvirkningene som norsk produksjon bidrar med til samfunnet – danner rammen for en sirkulær og bærekraftig økonomi.

Grønt bed plassert mellom vei og fortau. Foto.

Grønn overvannshåndtering med LOD-løsning i Drammen

I Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen har vi sammen med Statens vegvesen utviklet et spesielt kjeftsluk som effektivt fører overvann ut til åpne, beplantede regnbed mellom vei og gang- og sykkelsti.

Se hvordan overvann kan bli en ressurs
Symbol som viser norsk produkt illustrert med norsk flagg. Grafikk.

Norsk produkt og norsk produksjon

Vi er stolte av vår over 365 år lange historie som norsk industribedrift. Norsk eller kortreist produksjon gir store ringvirkninger lokalt og nasjonalt. Og er med på å sikre at vi tar vare på den viktige ekspertisen innen fagfeltet for fremtiden. Som en del av vår samfunnskritiske infrastruktur bidrar vi til å sikre leveranse og løsninger som holder hverdagen igang og en sikker vannforsyning som holder oss friske. Rent vann i springen er ikke alltid en selvfølge.

Bli kjent med Ulefos som norsk industribedrift

Aktuelt

Sikre arbeidsmiljøet i kummen med solid forankring

Sikker forankring i kummen bør være høyt prioritert. I de største kummene kan det være en belastning opp mot 65 tonn. Skulle noe gå galt i en kum som ikke er tilstrekkelig sikret, kan det få store konsekvenser.

Les mer

Ulefos UltraGrip – for sikker og effektiv skjøting av rør

Mange ledningseiere foretrekker strekkfaste og universale skjøtemuffer når rør må skjøtes. I en rehabiliteringssituasjon, der en rørseksjon må byttes ut, tilbyr Ulefos gjennom UltraGrip-serien en allsidig reparasjonsløsning, som kan benyttes til en rekke rørdimensjoner og rørtyper.

Les mer

Norsk produksjon skaper ringvirkninger i samfunnet

I tillegg til å bidra til gode løsninger for kritisk vanninfrastruktur og gatemiljø til samfunnet, er vi som norsk industribedrift også med på å finansiere tjenester og velferdsgoder, og sikre sysselsetting og arbeidsplasser.

Les mer
Ulefos Flex ventilkryss. Foto.

Ulefos Esco Flex ventilserie

Sluseventilserien som kombinerer det beste fra Ulefos Esco AQ (Aquosus) og standardventil teknologien. DN300 tilgjengelig med reduksjoner for DN150 og DN200. DN200, DN250 og DN400 kommer. For DN80 – DN200 benyttes Ulefos Esco AQ ventilen.

Ulefos Esco Flex sluseventil

I over 360 år har vi jobbet hardt for å omstille, utvikle og tilpasse oss nye forventninger og krav fra våre kunder, markedet og endringer i verden forøvrig.

Bli kjent med vår historie