Skip to main content

Nyhet! FLEX DN400 og DN250.

Se ventilserien
Banner for webinar om sikkerhet i kum med Kristian Drolsum og Line Brekke Rasmussen. Grafikk.

Webinar: Dette bør du vite om sikkerhet i kum

I en kum er det enorme krefter i sving, med en belastning opp mot 65 tonn i de største kummene. Lær mer om riktig forankring og sikkerhet i kum med Kristian Drolsum, produktsjef VA, og Line Brekke Rasmussen, produktsjef gategods.

Når: 09:00-09:30 torsdag 14. desember

Hvor: Teams, digitalt

Et sirkulært kretsløp for fremtiden

Vi må ta bedre vare på ressursene vi har og de må utnyttes maksimalt. Gjennom sortering av avfall, reduksjon av svinn, økt gjenvinning, bruk av resirkulerte materialer og minst mulig uttak av jomfruelige ressurser kan vi forlenge råvarenes livssyklus. Det krever at vi legger tilrette for fokus på utvikling, kontinuelig forbedring og er endringsvillige. Skal vi nå klimamålene må graden av sirkularitet økes.

Ulefos sirkulære kretsløp omfatter ikke bare produksjon eller produkter, men det viser et helhetlig bærekraftsperspektiv hvor mennesker, miljø og ringvirkningene som norsk produksjon bidrar med til samfunnet – danner rammen for en sirkulær og bærekraftig økonomi.

Grønt bed plassert mellom vei og fortau. Foto.

Grønn overvannshåndtering med LOD-løsning i Drammen

I Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen har vi sammen med Statens vegvesen utviklet et spesielt kjeftsluk som effektivt fører overvann ut til åpne, beplantede regnbed mellom vei og gang- og sykkelsti.

Se hvordan overvann kan bli en ressurs
Symbol som viser norsk produkt illustrert med norsk flagg. Grafikk.

Norsk produkt og norsk produksjon

Vi er stolte av vår over 365 år lange historie som norsk industribedrift. Norsk eller kortreist produksjon gir store ringvirkninger lokalt og nasjonalt. Og er med på å sikre at vi tar vare på den viktige ekspertisen innen fagfeltet for fremtiden. Som en del av vår samfunnskritiske infrastruktur bidrar vi til å sikre leveranse og løsninger som holder hverdagen igang og en sikker vannforsyning som holder oss friske. Rent vann i springen er ikke alltid en selvfølge.

Bli kjent med Ulefos som norsk industribedrift

Aktuelt

Vi styrker vårt bærekraftsengasjement med EPD-deklarasjon for sluseventil, bakkekran og  brannhydrant 

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer for å redusere miljøpåvirkningen, og er i gang med Environmental Product Declaration (EPD) for sluseventiler, bakkekran og brannhydrant.

Les mer

Stockholm Vatten och Avfall bruker S:t Erik skyttshelgen som identitetsbygger på byens logolokk

Samarbeidet med Stockholm Vatten och Avfall går tilbake til 2001, og gjennom årene har det blitt flere utviklingsprosjekter.

Les mer

Hvordan kan vi løse utfordringene knyttet til overvann?

Klimaendringer og urbanisering øker risikoen for skader som følge av overvann. Det er på tide å finne alternative og bærekraftige løsninger til den tradisjonelle måten å håndtere overvann på. For overvann kan faktisk bli en ressurs! 

Les mer
Ulefos Flex ventilkryss. Foto.

Ulefos Esco Flex ventilserie

Sluseventilserien som kombinerer det beste fra Ulefos Esco AQ (Aquosus) og standardventil teknologien. DN300 tilgjengelig med reduksjoner for DN150 og DN200. DN200, DN250 og DN400 kommer. For DN80 – DN200 benyttes Ulefos Esco AQ ventilen.

Se Ulefos Esco Flex sluseventil

I over 360 år har vi jobbet hardt for å omstille, utvikle og tilpasse oss nye forventninger og krav fra våre kunder, markedet og endringer i verden forøvrig.

Bli kjent med vår historie