Skip to main content
Ulefos > Ulefos sirkulære kretsløp

Ulefos sirkulære kretsløp

Gjennom et mest mulig sirkulært kretsløp, sørger vi for å benytte resirkulerte råvarer, produsere med minst mulig svinn og designe produkter av høy kvalitet med lang levetid. For så å gjenvinnes etter endt livssyklus. Slik minimerer vi behovet for å hente ut nye ressurser fra naturen.

REDUSERE • REBRUKE • RESIRKULERE • RETENKE

Ikon av lyspære med et tre, en ventil, brannhydrantb og kuppelrist inni. Illustrasjon.

Innovasjon og utvikling

Ulefos utviklingsavdeling har ekspertise og høy kompetanse for utvikling av robuste produkter og løsninger tilpasset et nordisk klima. Nærhet til markedet og tett dialog gir kort vei fra idé til løsning. Grønne løsninger og kontinuerlig forbedring.

Ikon av skrapdeler fra bil. Illustrasjon.

Råvarer

Ved vårt støperi benytter vi kortreist skrap, bestående hovedsakelig av bilfelger og stålkonstruksjoner fra byggindustrien.

Ikon som viser fabrikk og sirkulær produksjon. Illustrasjon.

Produksjon

365 år med norsk industrihistorie. Norsk produksjon er verdens grønneste med tilgang på verdens reneste energi, vannkraft. Fokus på HMS.

Ikoner av svanemerket Ulefos parkbenk, Ulefos Esco brannhydrant, Ulefos Esco ventil og Ulefos kuppelrist. Illustrasjon.

Ulefos produkter

Produkter med høy kvalitet utviklet for nordiske forhold med lang levetid. Riktig bruk, vedlikehold, reparasjon og renovering forlenger levetiden. 10 års garanti på Ulefos Esco produkter, EPD og klimaregnskap på gategodsproduktene. Vi har fjernet maling av våre gategodsprodukter og redusert vårt fotavtrykk med 14 tonn restavfall årlig.

Ikon av trillebår med Ulefos Esco ventil og Ulefos kuppelrist. Illustrasjon.

Salg og distribusjon

Kortreist frakt med lavt co2 avtrykk og nærhet til markedet. Se tallenes tale.

Ikon av hus tilkoblet vann og avløp. Illustrasjon.

Del av din hverdag

Det er ingen selvfølge med rent vann i springen. Vi bidrar til å opprettholde samfunnskritisk infrastruktur for vann og avløp.

Ikon av hjerne og bankede hjerte. Illustrasjon.

Ring-
virkninger

Ved å skape og produsere i Norge, opprettholder vi viktige arbeidsplasser, kunnskap og ekspertise for fremtiden. Lokal kjøpekraft, gode arbeidsvilkår, lærlinger, skatt og leverandør-arbeidsplasser er gode eksempler på ringvirkninger for samfunnet.

Ikon av kumlokk. Illustrasjon.

Resirkulering

Fra avfall til verdi. Vi produserer med minst mulig svinn, med gode systemer for å samle inn og gi
materialene nytt liv. Vi har blant annet redusert bruken av plast med ca 20 tonn årlig.