Skip to main content
Ulefos > Vårt klimafotavtrykk

Vårt klimafotavtrykk

Klimafotavtrykk eller carbon footprint er en beregning av den totale klimapåvirkningen til bedriften. Det er et styringsverktøy for å måle og forbedre vår miljøpåvirkning. Vårt klimaregnskap for gategods regnes ut etter metodikken angitt i Greenhouse Gas Protocol, et internasjonalt anerkjent verktøy for å utarbeide klimaregnskap. Våre gategodsprodukter har også EPD. Vi jobber hele tiden med å finne nye måter å redusere våre utslipp på og vi kutter der vi kan!

Fabrikk visualisert med grønne planter. Foto.

Tiltak for å redusere vårt klimafotavtrykk:

  • Tilby resirkulerbare produkter med lang levetid
  • Benytte grønn miljøvennlig energi i form av vannkraft
  • Benytte hovedsakelig kortreist skrapjern i produksjonen
  • Klimaregnskap etter Greenhouse Gas Protocol
  • ISO 9001 og ISO 14001 miljø-sertifisert, som krever kontinuerlig arbeide med å redusere miljøpåvirkningen 
  • Medlem av Grønt Punkt Norge AS og RENAS AS, som krever aktiv deltakelse i avfallssortering for innsamling og gjenvinning av emballasje, og miljøriktig behandling og innsamling av spesialavfall
  • Svanemerking av Ulefosbenken

Her kan du se klimaregnskapet for våre gategodsprodukter

Her finner du EPD for vårt gategods

Tallenes tale

Norsk versus import fra lavkostland

Eksempel fra leveranse av gategods
til Prosjekt E18 Bamble Telemark.

Produkter: 
Standard rammer og kumlokk

Gategods estimert levert til anlegg: 
61,4 tonn

Norsk Produsert gategods
fra Ulefos Jernværk

675 kg co2

i utslipp og det tilsvarer:

VERSUS

Importert gategods
fra lavkostland

 105 117 kg co2

i utslipp og det tilsvarer:

* Eksempelet viser gategods levert til prosjekt E18 Bamble i Telemark, oppdragsgiver Nye Veier.   **  Flyreiser er regnet ut med SAS kvotekalkulator. ***  Utregning basert på co2 utslipp for India. Utslipp for produksjon i lavkostnadsland, er beregnet med Den Svenske Gjuteriforeningens klimaindikator.
Tallene tilsvarer Scope 1 i Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol) + frakt til kunde.

Vi er medlem av: