Skip to main content
Ulefos > Vårt klimafotavtrykk

Vårt klimafotavtrykk

Klimafotavtrykk eller carbon footprint er en beregning av den totale klimapåvirkningen til bedriften. Det er et styringsverktøy for å måle og forbedre vår miljøpåvirkning. Vårt klimaregnskap for gategods regnes ut etter metodikken angitt i Greenhouse Gas Protocol, et internasjonalt anerkjent verktøy for å utarbeide klimaregnskap. Vi jobber hele tiden med å finne nye måter å redusere våre utslipp på og vi kutter der vi kan!

Våre fokusområder for å redusere vårt klimafotavtrykk, co2 avtrykk:

  • Tilby resirkulerbare produkter med lang levetid
  • Benytte miljøvennlig energi i form av egen vannkraft
  • Benytte hovedsakelig kortreist skrapjern i produksjonen
  • Vi fører klimaregnskap gjennom Greenhouse Gas Protocol
  • Være ISO 9001 og ISO 14001 miljø-sertifisert, noe som krever kontinuerlig arbeide med å redusere den negative miljøpåvirkningen 
  • Medlem av Grønt Punkt Norge AS og RENAS AS, som krever aktiv deltakelse i avfallssortering for innsamling og gjenvinning av emballasje, og miljøriktig behandling og innsamling av spesialavfall

Her kan du se klimaregnskapet for våre gategodsprodukter

Tallenes tale

EKSEMPEL GATEGODS

Prosjekt E18

Bamble Telemark

Produkter: 
Standard rammer og lokk

Gategods estimert levert til anlegg: 
61,4 tonn

Gategods levert fra

* Tallene i grafikken er hentet fra Den Svenske Gjuteriforeningen og regnet om til flyreiser med SAS kvotekalkulator.

VS

* Tallene i grafikken er hentet fra Den Svenske Gjuteriforeningen og regnet om til flyreiser med SAS kvotekalkulator.

Vi er medlem av: