Skip to main content
Ulefos > Kompetanse og rådgivning

Ulefos-skolen

Vi deler av vår kunnskap og ekspertise

Vi ønsker å bidra med vår kunnskap og ekspertise. Derfor tilbyr vi et modulbasert opplæringsprogram, Ulefos-skolen, som er aktuelt for alle som bruker eller er i kontakt med våre produkter og løsninger. Ulefos-skolen består av seks moduler innen VA-teknikk og tre moduler innen Gategods.

Ulefos Esco ventilproduksjon

VA-teknikk

Modul 1: VA-ventilsortiment

Modul 2: Rehabilitering i kum

Modul 3: Strekkfaste og ikke-strekkfaste rørdelsløsninger

Modul 4: Reguleringsventiler i kum

Modul 5: Sikring mot tilbakestrøming etter EN1717

Modul 6: Ventiler og konsoller

Modul 7: Anboringsklammer og anboringsverktøy

Ansatt arbeider ved smelteovn. Foto.

Gategods

Modul 1: Introduksjon

Modul 2a: Sortiment og bruksområder utvidet IA

Modul 2b: Sortiment og bruksområder

Modul 3: Wavin, Pipelife, små dimensjoner

Modul 4: Slukløsninger

Modul 5: Overvannsløsning LOD

Modul 6: Dykkere IA

Modul 7: Konsoller IA

Modul 8: Spesialprodukter IA

Ta kontakt for å booke tid til et kompetanseløft

Velg selv om dere ønsker å gjennomføre hele eller deler av Ulefos-skolen. Vi er fleksible på gjennomføringen, og kan kjøre alle moduler som webinar.

Send en forespørsel til marked@ulefos.com.