Skip to main content
Ulefos > Kompetanse og rådgivning

Vi deler av vår kunnskap og ekspertise

Ulefos-skolen

Vi ønsker å bidra med vår kunnskap og ekspertise. Derfor tilbyr vi et modulbasert opplæringsprogram, Ulefos-skolen,
som er aktuelt for alle som bruker eller er i kontakt med våre produkter og løsninger.
Ulefos-skolen består av seks moduler innen VA-teknikk og tre moduler innen Gategods.

Ulefos-skolen moduler

VA-Teknikk

Modul 1: VA-ventilsortiment

Modul 2: Rehabilitering i kum

Modul 3: Strekkfaste og ikke-strekkfaste rørdelsløsninger

Modul 4: Reguleringsventiler i kum

Modul 5: Sikring mot tilbakestrøming etter EN1717

Modul 6: Ventiler og konsoller

Modul 7: Anboringsklammer og anboringsverktøy

Gategods

Modul 1: Produktopplæring gategods

Modul 2: Spesialprodukter

Modul 3: Utemiljø og industrigods

Ta kontakt for å booke tid til et kompetanseløft

Velg selv om dere ønsker å gjennomføre hele eller deler av Ulefos-skolen.
Vi er fleksible på gjennomføringen, og kan kjøre alle moduler som webinar.