Skip to main content
Ulefos > FAQ

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på mange av de spørsmålene andre har stilt før deg. Om du ikke finner det du leter etter, er vi her for å hjelpe deg: Ring oss på telefon 67 80 62 00 eller send en e-post til office@ulefos.com.

Generelle spørsmål

Hva er leveringstiden på ønsket artikkel?

Leveringstid oppgis ved henvendelse til Ulefos kundesenter på ordre@ulefos.com.  

Har dere ønsket vare på lager?

Varetilgjengelighet oppgis ved henvendelse til Ulefos kundesenter på ordre@ulefos.com.

Hva er prisen på ønsket vare?

Info om priser eller prislister, kontakt Ulefos kundesenterordre@ulefos.com.

Hvor finner jeg databladet til artikkelen?

Datablader kan lastes ned fra våre produktsider “Produkter”.
Gå til hovedmeny og klikk på menyen “Produkter”. Velg ønsket forretningsområde og produktkategori. Eller bruk søkefeltet i toppen hvor du kan søke med nrf nummer, produktnavn etc.
Databladet finnes på hvert produkt/artikkel ved å klikke på «Last ned datablad» knappen under produktbildene.

Du finner også dokumentasjonen samlet for hvert forretningsområde her:

Hvor finner jeg FDV-dokumentasjon?

FDV-dokumentasjon finnes på våre produktsider under “Produkter”, under henholdsvis VA-teknikk, Gategods og Bygg- og anlegg eller utemiljø som eget menypunkt merket FDV dokumentasjon.

Hvor finner jeg målsatte tegninger til produktet?

Målsatte tegninger finnes på våre produktsider “Produkter”, under henholdsvis VA-teknikk, Gategods og Bygg- og anlegg eller utemiljø. Tegninger finnes på hvert produkt/artikkel i bildevisningen av produktet eller på datablad.

Når blir varene levert?

Leveringstiden vises i ordrebekreftelse, eller oppgis ved å kontakte Ulefos kundesenterordre@ulefos.com.

Hvor finner jeg kopi av fraktbrev?

Kopi av fraktbrev oversendes ved henvendelse til Ulefos kundesenter på ordre@ulefos.com.

Gategods

Hvilke lokk og rammer passer sammen?

Se detaljert produktinformasjon på produktsidene eller i Ulefos gategodskatalog. Du finner også nytting informasjon i artikkelen 5 nyttige råd når du skal velge kumlokk og rammer til et prosjekt.

Hvordan kan jeg ettermontere granulatfanger i eksisterende kum?

Se Ulefos granulatfanger monteringsanvisning for beskrivelse.

Når benyttes låsbare lokk, og når benyttes lokk uten lås?

Her er det ingen absolutt fasit, men vi anbefaler alltid å benytte låsbare lokk der hvor det er stor trafikk, og der hvor fartsgrensen er 50 km/t eller høyere. Lokk uten lås kan benyttes på gang- og sykkelveger, parkeringsplasser og på veger med lav fart og liten trafikk. Enkelte kommuner foretrekker likevel å benytte låsbare lokk på alle kummer. Dette for å hindre uvedkommende adgang til kummene, men også for å forenkle lagerholdet.
Du finner også nytting informasjon i artikkelen 5 nyttige råd når du skal velge kumlokk og rammer til et prosjekt.

Hva er fordelen med 2 eller 3 spetthull sammenlignet med kun ett spetthull som konkurrenten har på sine lokk?

Fordelen med flere spetthull er at man alltid kan ha fronten mot trafikken når man skal åpne lokket. Man unngår også at eksempelvis en parkert bil blokkerer muligheten for å bruke kumspettet.
Du finner også nytting informasjon i artikkelen: Hvor mange spetthull skal du velge på kumlokket.

Passer våre lokk Ø650 sammen med rammer fra konkurrerende leverandører?

I prinsippet passer lokk og rammer Ø650 fra ulike leverandører sammen. Dette gjelder dog kun for ulåste produkter. Man bør ikke blande rammer og lokk fra ulike produsenter på låsbare produkter. I tillegg bør man aldri legge nye lokk i slitte rammer. Som hovedregel bør man derfor kjøpe rammer og lokk samtidig og fra samme produsent.

Er Ulefos GULL Odin-lokket gasstett?

Ulefos GULL Odin-lokk med tette spetthull og låsarmer vil til en viss grad kunne dempe eksempelvis kloakklukt, men vi kan ikke si at lokket er gasstett. Vi kan ikke garantere at kloakklukten forsvinner helt, og man skal ikke under noen omstendighet anbefale denne løsningen til innendørs bruk.

Når benyttes fast ramme?

Fast ramme benyttes til kummer som står utenfor veg. Rammene har hull slik at de kan boltes fast i betongringene. Fast ramme er også godt egnet der hvor rammen skal støpes inn i et betongdekke eller lignende.
Du finner kanskje nytting informasjon i artikkelen 5 nyttige råd når du skal velge kumlokk og rammer til et prosjekt.

VA-teknikk

Hvordan lengdeberegne en hydrant?

Detaljert produktinformasjon finnes på vårt datablad for hydranter. (Nederst på side 1.)

Hvor finner jeg konfigurator?

Se detaljert produktinformasjon på våre produktsider under “Produkter”, VA-teknikk og eget menypunkt Ulefos VA-konfigurator.

Har dere reservedeler til hydrant?

Kontakt vårt kundesenter.

Hvordan måler jeg inn høyden på hvor lang brannhydrant jeg trenger, og hvor finner jeg mål på frostfri dybde?

Mål på frostfri dybde finner du på databladet til Ulefos Esco hydrantene og i samme tabell finnes også dybdemål som angir mål fra underkant skjørt til underkant fotbend. Dette er det samme målet man trenger fra bakkenivå til grunnnivå der fotbendet til hydanten skal plasseres. I tabellen på databladet er det et fra-til mål som viser den justeringen man har på hydranten, men det er viktig at man ikke justerer slik at frostfri dybde blir for lav i forhold til krav.

På hvilken side av reduksjonsflenser er det pinneskruer?

Som regel er det bolthull på største dimensjon av reduksjonsflens og pinneskruer på minste dimensjon. Det hender det er pinneskruer på begge sider i trange dimensjonsendringer som ved eksempelvis 350/300 red flens. Dette er fordi bolter står så tett at det er nødvendig med pinneskruer for å få plass i godset.

Er NBR flensepakninger lov å bruke på drikkevannsinstallasjoner?

Alle materialer som brukes i drikkevannsinnstallasjoner må ha en godkjennelse for dette. Ulefos sine flenspakninger i EPDM har drikkevannsgodkjennelse og er den pakningstypen som skal benyttes på drikkevannsinnstallasjoner. NBR flenspakninger bør benyttes hvis det er fare for at de kommer i kontakt med væske eller gasser som ikke EPDM pakningene tåler så godt. Typisk så bør NBR brukes i overvann og avløpssystemer. Trenger man pakninger som skal brukes sammen med spesielle væsker og/eller gasser bør man alltid undersøke hvilken materialkvalitet som er best egnet. En enkel tabell finnes på s. 268 i produktkatalog VA-teknikk.

Har dere singel sluseventiler med serviceventil? 

Vi har singel sluseventil med serviceventil i følgende dimensjoner: DN100-150-200-300. Dette kommer på sikt også i dimensjon DN250 og 400. Vi kan levere DN200 ventil med DN250 flens og serviceventil om dette er ønskelig. Her kan du se vårt utvalg av sluseventiler.

Bygg og anlegg

Har dere granulatfanger som passer til våre kummer, og hvordan finner vi det ut?

Vi har i vårt standard sortiment granulatfangere til de fleste vanlige kummer, og en oversikt over dette får du ved å henvende deg til ordre@ulefos.com.
Skulle du ha en kum som ikke står på listen, skal du ikke se bort fra at vi kan hjelpe deg allikevel. Det vi da trenger er et bilde av kumramme og kumlokk, hvor ALL tekst er LESBART. Bildet sender du til ordre@ulefos.com.

I denne artikkelen finner du kanskje nytting informasjon om granulatfanger.

Må granulatfangeren vedlikeholdes?

Selve granulatfangerene er laget av et materiale som har meget lang levetid, så den trenger ikke noe vedlikehold. Men filteret som sitter i granulatfangeren må vedlikeholdes. Dette tas ut, skylles og settes på plass igjen ved behov. Dette må gjøres oftere på baner der hvor det kommer mye skit og slam i kummen.

I denne artikkelen finner du kanskje nytting informasjon om granulatfanger.

Hvordan leser jeg målene på ristene?

Vi skriver alltid gangrettningen først når vi oppgir mål på rister, dvs. en rist som er 600x1000mm vil være 600mm i gangrettningen og 1000mm i bredde. Enklere sagt, når du går ut av døren, så går du over 600mm.

Hva må jeg tenke på når jeg skal planlegge/bestille rennesystem/dreneringsrenner?

Vi kan hjelpe deg med å kartlegge ditt behov. Vi vil spørre deg om: Hva er ønsket bredde på renne? Hvilken belastning vil det bli på rennene? Hvordan ønsker du at vannet skal komme ut av rennene? Vannet kan forlate rennene via et endelokk, via et bunnutløp eller ut via et sandfang. Hvis det er et større område som skal dreneres, så må vi ta hensyn til dette også, slik at vi sikrer at vi har stor nok kapasitet. Hvis du da har oversikt over hvor mange m2 det er, og hvor i landet det er, skal vi kunne lage en kalkulasjon til deg.

Kan man få varmekabel i betongkummene?

Ja, det er ingen problem å få varmekabel i alle våre betongkummer. Det vil være noe leveringstid på slike løsninger. Det som du må tenke på er hvor du ønsker den kalde enden, og hvor lang du ønsker at den skal være.

Kan dere levere andre størrelser/former på rister og betongkummer?

Det kan vi, send oss dine tegninger og vi kommer tilbake til deg med forslag til løsninger.

Jeg ser dere har mange forskjellige lokk-løsninger. Jeg vet ikke hvem som passer til mitt prosjekt.

Ta kontakt med oss på ordre@ulefos.com med de opplysningene/ønsker som du har, så skal vi finne en løsning på utfordringen.