Skip to main content
Ulefos > VA Teknikk > Reparasjonsmuffer

Reparasjonsmuffer

Reparasjonsmuffer for de vanligste rørtypene innen vann og avløp. Leveres i seigjern med rilsan, A2 rustfritt eller A4 syrefast materialkvalitet. Pakninger er standard EPDM, men NBR kan bestilles etter behov.