Skip to main content
Ulefos > Gategods > SØLV rammer og lokk

SØLV rammer og lokk

Ulefos SØLV er markedets mest miljøvennlige kumlokk. Lokkene leveres med integrert pakning som hindrer klapring og gir minimalt vedlikehold. Anbefales til tøffe anleggsområder med pukk og anleggsmaskiner. Beregnet for veier med stor trafikkbelastning.