Skip to main content
Ulefos > Jobb i Ulefos

Jobb i Ulefos

I Ulefos får du bruke og utvikle ekspertisen din ved å være med å utvikle så bærekraftige produkter og løsninger som mulig for fremtiden. Vi tar aktivt del i FNs bærekraftsmål og setter oss solide mål for hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet. Du blir en del av et tverrfaglig miljø hvor de ulike fagområdene samarbeider for de beste løsningene. Det er menneskene i organisasjonen som utgjør en forskjell – det er derfor er et overordnet mål for oss å oppnå trivsel, læring, motivasjon og aktiv deltakelse for alle ansatte. For å levere de beste tjenestene er vi avhengig av faglig dyktige medarbeider med gode samarbeidsevner, rette holdninger og viljen til å løse komplekse utfordringer. 

Ledige stillinger

Ulefos som arbeidsgiver

Våre medarbeidere sørger for utvikling, produksjon og rådgivning rundt løsninger til en av våre viktigste samfunnskritiske infrastrukturer, vann og avløp.

Løsningene vi leverer er ikke alle like synlige for folk flest, da det meste er gravd ned under bakken i en kum. Men våre gategodsprodukter som kumlokk, rister og slukløsninger er synlige, og en naturlig del av hverdagen for oss alle. Det samme er vårt utemiljøsortiment, som skaper gode møteplasser i parker, byrom, på kirkegårder og der folk ferdes.

For å levere de beste tjenestene er vi avhengig av medarbeidernes holdning, faglig dyktighet og vilje til å løse kundens utfordringer.

I Norge har Ulefos ca. 165 medarbeidere fordelt på 2 lokasjoner, Ulefoss og Kongsberg. Som en del av et nordisk konsern med over 300 medarbeidere i 4 land finnes det mange spennende karrieremuligheter.