Skip to main content
Ulefos > Jobb i Ulefos

Jobb i Ulefos

I Ulefos får du bruke og utvikle ekspertisen din ved å være med å utvikle så bærekraftige produkter og løsninger som mulig for fremtiden. Vi tar aktivt del i FNs bærekraftsmål og setter oss solide mål for hvordan vi kan bidra til det grønne skiftet. Du blir en del av et tverrfaglig miljø hvor de ulike fagområdene samarbeider for de beste løsningene. Det er menneskene i organisasjonen som utgjør en forskjell – det er derfor er et overordnet mål for oss å oppnå trivsel, læring, motivasjon og aktiv deltakelse for alle ansatte. For å levere de beste tjenestene er vi avhengig av faglig dyktige medarbeider med gode samarbeidsevner, rette holdninger og viljen til å løse komplekse utfordringer. 

Ledige stillinger

Distriktsansvarlig selger Nord

Vil du jobbe som Distriktsansvarlig selger i Nord? Vi søker deg som har erfaring med salg/teknisk arbeid mot rørleggere, grossister, kommuner og entreprenører. Og har du teknisk bakgrunn og god kjennskap til VA/VVS bransjen er det en fordel.

Se full stillingsutlysning her!

CNC-operatør

Vi søker etter operatør med fagbrev og kompetanse innen CNC til vår avdeling for mekanisk bearbeiding. Det er skiftarbeid og arbeidssted er på Ulefoss.

Se full stillingsutlysning her!

Teknisk Selger

Digitaliseringsprosesser, Industri 4.0 og det grønne skiftet slår innover oss for fullt og øker etterspørselen etter smartere digitale systemer innenfor VA-sektoren. Klimaendringer setter press på kritisk infrastruktur som vann og avløp, og etterslepet er i tillegg stort. Det er beregnet at omkring 30% av alt vann forsvinner på veien til din kran. Disse utfordringene kan løses med smart teknologi gjennom overvåkning og analyse slik at de rette tiltakene kan settes inn. Høres dette spennende ut? Vi har behov for å styrke laget og leter etter en teknisk selger som har erfaring med salg og eller teknisk arbeid.

Har du i tillegg teknisk bakgrunn og kjennskap til VA/VVS bransjen vil vi høre fra deg!

Se full stillingsutlysning her!

Ulefos som arbeidsgiver

Våre medarbeidere sørger for utvikling, produksjon og rådgivning rundt løsninger til en av våre viktigste samfunnskritiske infrastrukturer, vann og avløp.

Løsningene vi leverer er ikke alle like synlige for folk flest, da det meste er gravd ned under bakken i en kum. Men våre gategodsprodukter som kumlokk, rister og slukløsninger er synlige, og en naturlig del av hverdagen for oss alle. Det samme er vårt utemiljøsortiment, som skaper gode møteplasser i parker, byrom, på kirkegårder og der folk ferdes.

For å levere de beste tjenestene er vi avhengig av medarbeidernes holdning, faglig dyktighet og vilje til å løse kundens utfordringer.

I Norge har Ulefos ca. 165 medarbeidere fordelt på 2 lokasjoner, Ulefoss og Kongsberg. Som en del av et nordisk konsern med over 300 medarbeidere i 4 land finnes det mange spennende karrieremuligheter.