Skip to main content
Ulefos > Samfunnsansvar

Ulefos Samfunnsansvar

(CSR – Corporate Social Responsibility)

Ulefos etiske retningslinjer (CSR) skal sikre en god etisk praksis og definere felles
standarder for alle ledere, medarbeidere og styremedlemmer i Ulefos-gruppen.

Alle selskapene i Ulefos-gruppen, medarbeidere og styremedlemmer skal følge og respektere de lover, regler og retningslinjer som til enhver tid gjelder uavhengig av avdeling, stilling og funksjon. Det er den enkelte medarbeiders personlige ansvar å overholde de krav, lover og regler som gjelder.

Her kan du lese mer om våre etiske retningslinjer (CSR):