Skip to main content

Samfunnsansvar og bærekraftsløfte

Rent vann fra en trygg drikkevannskilde er noe de fleste tar som en selvfølge i Norge. Rent vann er også kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Ulefos utvikler og produserer produkter og løsninger til til en av våre viktigste infrastrukturer. Vi har det høyeste fokus på at de skal være trygge, varige og med største omtanke for miljøet – for vi bryr oss om kommende generasjoner.

Norsk produkt

Vår produksjon av gategods, VA-ventiler og utemiljøprodukter er bygget på tradisjoner og lokale verdier. I mer enn 360 år har fabrikkene våre utviklet, produsert og levert kvalitetsprodukter til vanninfrastrukturen i Norden.

Les mer om norsk produkt

Vi har signert grønnvaskingsplakaten!

Vi ønsker å bidra til en ærlig og etterrettelig kommunikasjon av vårt bærekraftsarbeid. Vi vet at vi får til mye bra, og jobber med å sette oss tydelige mål som forteller hva vi faktisk gjør eller skal gjøre. Men også hva vi har gjort. 

Vi er på ingen måte perfekte, men vi ønsker å forbedre oss. Det krever kontinuerlig fokus på endring og forbedring. Ulefos ønsker å være en pådriver i vår bransje for endring. Det krever mot, innsats og å tørre å gå foran. Ta det første steget. 

Les mer om Grønnvaskingsplakaten her!

Umalt gategods

Maling av gategods har ingen funksjon utover å være et estetisk virkemiddel. Vi har kuttet ut maling av gategods fordi det har en negativ miljøpåvirkning.

Les mer om umalt gategods

Ulefos fotavtrykk symbol

Tallenes tale

Vi jobber hele tiden for å redusere for å vårt karbon fotavtrykk. Gjennom å føre klimaregnskap taler tallene for seg selv. Norsk produsert gategods kontra importert gategods gir store miljøgevinster.

Les mer om hvordan vi reduserer vårt karbon fotavtrykk

100% ren vannkraft

Vår fabrikk på Ulefoss ligger strategisk plassert rett ved slusene og Ulefoss Vannkraftverk. All energi vi bruker form av strøm kommer direkte fra vårt eget vannkraftverk. Mer kortreist kan det ikke bli!

Klimaregnskap

Vi fører klimaregnskap for vårt gategods gjennom en tredjepart, og følger metodikken angitt i Greenhouse Gas Protocol. Et internasjonalt anerkjent verktøy for å utarbeide klimaregnskap.

Se vårt klimaregnskap for Ulefos gategods produkter

Ulefos FN's bærekraftsmål

FN’s bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vår ambisjon er å være en foregangsbedrift innen bærekraftig utvikling, og vi har hovedfokus på fire av målene, nr. 7, 9, 11 og 12.

Les mer om våre bærekraftsmål

Merke- og sertifiseringsordninger vi er tilsluttet