Skip to main content
Ulefos > Bærekraft

Bærekraft

Rent vann fra en trygg drikkevannskilde er noe de fleste tar som en selvfølge i Norge. Rent vann er også kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Ulefos utvikler og produserer produkter og løsninger til en av våre viktigste infrastrukturer. Vi har det høyeste fokus på at de skal være trygge, varige og med største omtanke for miljøet – for vi bryr oss om kommende generasjoner.

Sikker drift

Norske myndigheter stiller strenge krav når det gjelder Helse, Miljø, Sikkerhet og Sikring. Vi følger de lover og regler som er satt.
Alle skal komme trygt hjem
fra jobb hver eneste dag.

Lang levetid

Våre produkter er av høyeste kvalitet og vi tilstreber at våre produkter skal ha lengst mulig levetid. De er utviklet og tilpasset spesielt for et nordisk klima. Lang levetid reduserer fotavtrykket til våre produkter.

Kortreist

Med lokale fabrikker sikrer vi en bærekraftig produksjon med kort transportvei fra produksjonssted til kunde som reduserer co2 utslippene.

Mer om vår produksjon

Grønn energi

Norsk industri er verdens grønneste og vi får energien vår fra en fornybar energikilde – vannkraft. Kortreist kraft fra vårt eget kraftverk.

Sirkulært kretsløp

Vi produserer med minst mulig svinn, produktene har høy kvalitet og lang levetid. På denne måten trenger vi mindre tilførsel av jomfruelige ressurser. Vi bruker mest mulig av det vi allerede har, om igjen.

Mer om Ulefos sirkulære kretsløp

Klima-
regnskap og EPD

I over 10 år har vi ført klimaregnskap for vår gategodsproduksjon etter Greenhouse Gas Protocol gjennom tredjeparts leverandør. Alle våre gategodsprodukter er også EPD deklarert

Umalt gategods

Maling av gategods har en negativ miljøpåvirkning, og har heller ingen funksjon utover å være et estetisk virkemiddel. Derfor tok vi det første steget og kuttet ut all maling.
Med dette grepet reduserte vi vårt fotavtrykk med 14 tonn malingsavfall.

Mer om umalt gategods

Plast-
reduksjon

Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i havet. Mellom 70 og 80 % av dette er plast. Plast i naturen har en levetid på opptil flere hundre år. I Ulefos har vi fokus på å redusere, sortere og resirkulere plasten.
I 2021 kuttet vi vår plastbruk med minst 20 tonn.

Ring-
virkninger

Lokal produksjon gir store ringvirkninger for samfunnet bla. gjennom skatt, lokal kjøpekraft og lokale arbeidsplasser hos andre bedrifter. 

Mer om vår produksjon

Utvikling og innovasjon

Ved å utvikle og produsere i Norge, sikrer vi at vi har den riktige og nødvendige kompetansen for å opprettholde leveransen til en samfunnskritisk infrastruktur.
Utvikling i Norge gir også nærhet til markedet og mulighet til tettere samarbeid med kunde tilpasset nordisk klima.

Svanemerket Ulefosbenk

Ulefosbenken er sertifisert med Svanemerket. Svanemerket stiller mange krav som gjør Norges offisielle miljømerke til et godt verktøy for sirkulær økonomi. Svanemerket vurderer og stiller krav til hele produktets livssyklus fra råvarer til produksjon, bruk, avfall og resirkulering.
Dette sykliske perspektivet passer godt sammen med den sirkulære økonomien.

Mer om hvordan vi svanemerket Ulefosbenken

Bærekrafts-
mål

Vi har valgt 5 av FNs bærekraftsmål som har hovedfokus i Ulefos.

Disse er #7 #8 #9 #11 og #12.