Skip to main content
Ulefos > Personvern

Ulefos policy for behandling av personopplysninger i kundedatabase

Ulefos kundedatabase inneholder navn og kontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer, arbeidsplass) av selskapets viktige forretningsforbindelser. Behandling av disse opplysningene er nødvendig for at selskapet skal kunne overvåke sine leveranser og å kunne raskt kontakte sine forretningsforbindelser hvis behovet skulle oppstå.

Kontaktinformasjon brukes også til teknisk rådgivning.

I tillegg bruker Ulefos sin kundedatabase for direkte markedsføring til kunder for å informere dem om sine nye produkter og produktoppdateringer. Kundedatabasen oppdateres minst årlig og gammel kontaktinformasjon korrigeres eller slettes.

De registrerte har rett til innsyn i personopplysninger registrert om seg selv og rett til å kreve at deres opplysninger korrigeres eller slettes. De registrerte har rett til å nekte at deres kontaktinformasjon brukes til direkte markedsføring ved å velge «Avregistrere» på markedsføring e-post. De registrerte kan kontakte personvernkoordinator av Ulefos angående alle spørsmål om behandling av deres kontaktinformasjon og utøvelse av deres rettigheter.

De registrerte har rett til å klage til Datatilsynet over behandling av deres personopplysninger:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tlf.: 22 39 69 00
postkasse@datatilsynet.no