Skip to main content
Ulefos > Ulefos Smart Water

Ulefos Smart Water

Vi hjelper deg med å optimalisere din daglig drift, men også legge grunnlaget for
en mer ressursvennlig og fremtidsrettet vanninfrastruktur.

Se våre løsninger

Vi hjelper deg med å ta vare på
verdens viktigste ressurs

Mengdemåling

Spillvann, overløp, overvann og fremmedvann

Lekkasjesøk

Vanntap/lekkasje

Integreres i ditt system


Våre løsninger fungerer med eksisterende grensesnitt uavhengig av leverandør. Vi leverer API løsninger til de fleste system, slik at dere enkelt kommer i gang og ikke behøver investere i nye system for monitorering og analyse.

Gir deg oversikt over dataene


Vi henter ut dataene du har behov for og tilgjengeliggjør disse i ditt system, slik at du kan gjøre langsiktige strategiske vurderinger, eller ta raske beslutninger på akutte hendelser.

Tilpasset dine behov


Vi kartlegger dine krav og mål, og foreslår skreddersydde løsninger som dekker dine behov.

Vi hjelper deg med å kartlegge dine behov

Robin Halvorsen
Salgsingeniør 
Digitale løsninger
VA-teknikk
+47 979 72 623
robin.halvorsen@ulefos.com

Portrett av Robin Halvorsen, salgsingeniør digitale løsninger VA. Foto.