Skip to main content
Ulefos > Gategods > BRONSE rammer og lokk

BRONSE rammer og lokk

Ulefos BRONSE er vårt enkleste kumlokk. Lokkene leveres uten pakning og med ett spetthull. Anbefales utenfor veibane, men kan også ligge i områder med stor trafikkbelastning.