Skip to main content
Ulefos > Dokumentasjon VA-teknikk

Produktdatablader

VENTILER

Flex sluseventiler

Ulefos Esco Flex Ventil T


Ulefos Esco Flex Ventil kryss


Ulefos Esco Flex Sluseventil


Ulefos Esco Flex Sluseventil uten serviceventil


Ulefos Esco Flex Sluseventil PVC


Ulefos Esco Flex Sluseventil med PE-rør SDR11 og SDR17


Aq sluseventiler

Ulefos Esco AQ4 ventil kryss


Ulefos Esco AQ3 Ventil T-rør


Ulefos Esco AQ3 Ventil T-rør Ulefos Grip (datablad kommer)


Ulefos Esco AQ2 Dobbeltventil


Ulefos Esco AQ1 Singleventil


Ulefos Esco AQ1 Singleventil med Ulefos Grip


Ulefos Esco AQ1 Singleventil med Iso Top


Ulefos Esco AQ1 Singleventil med Auma el. motor/Aktuator


Ulefos Esco AQ1 Singleventil med Løsflens

Sluseventil F4

Sluseventiler DN40-50


Sluseventiler DN80-150


Sluseventiler DN200-300


Sluseventiler DN500-600


Sluseventiler DN40-300VL


Sluseventiler med Auma el. motor/aktuator

Sluseventil T-rør og kryss

Ulefos Esco ventil kryss


Ulefos Esco ventil T-rør


Sluseventil for PE/PVC

Ulefos ESCO sluseventil  for PVC  


Ulefos ESCO sluseventil med SDR11 og SDR 17 PE rør Dy 75-180


Tilbehør

Helnor spindelforlenger for Ulefos sluseventiler


Sluseventiler for sprinkleranlegg

Sprinklerventiler DN50-300


Spjeldventil

Spjeldventil med Gir og ratt


Kontrollventiler

Dorot 30-PR trykkreduksjonsventil


Dorot 30-PS sikkerhetsventil


Dorot 30-FL flottørventil


Lufteventiler

Ulefos ESCO lufteventil 1410 3 funksjoner


Ulefos ESCO lufteventil 1420 4 funksjoner


DOROT lufteventil avløp


DOROT lufteventil MH-DAV-KA


Tilbakeslagssikring

Tilbakesikringsventil i klasse 4 modul BA etter NS-EN 1717


Tilbakeslagssikring BA4760 klasse 4 BA


Tilbakeslagssikring EA453 klasse 2


Tilbakeslagsventiler

Bunnventil flenset


Tilbakeslagsventil 508 EB


Tilbakeslagsventil 407 EB


Tilbakeslagsventil 418/408 EB


Tilbakeslagsventil S-2500 EB


Tilbakeslagsventil 402B


BRANNARMATUR

Hydranter

Ulefos Esco Brannhydrant


Brannposter

Brannpost Thisab


Brannventiler

Ulefos Esco Stengbar Brannventil


Ulefos Esco Brannventilsikring


Ulefos Esco Brannventilstopper


Ulefos Esco Brannventilpakke – frostsikker


Ulefos Esco Brannventilpakke


Ulefos Esco Brannventil S-0900


Nøkler, forlengere

Datablad kommer


BAKKEKRANER

Bakkekran med Esco Sit


Bakkekran med rørgjenger


Bakkekran med PRK


Bakkekran med innstikk


Hyttebakkekran, kuleventil (datablad kommer)


Vannpostkran (datablad kommer)


Vannpostkran (datablad kommer)


FLENSERØRDELER

Flenserørdeler


Flenserørdeler med forankringsører


Kalibreringsrør


MUFFERØRDELER

Mufferørdeler Heinco Flex


Heinco skjøtemuffe


Mufferørdeler PVC


Muffesikring


Mufferørdeler Tyton


ANBORING

Ulefos Vulkan anboringklammer


Universal anboringsklammer


Ewe anboringsklammer


Anboringsmuffe dobbeltspent


Anboringsmuffe enkeltspent


FLENSE- OG SKJØTEMUFFER

Ikke strekkfaste flensemuffer Mega


Ikke strekkfaste flensemuffer Maxi


Ikke strekkfaste skjøtemuffer Mega


Ikke strekkfaste skjøtemuffer Maxi


Ultragrip strekkfaste mufferørdeler


REPARASJONSMUFFER

Dobbeltspent reparasjonsmuffe


Dobbeltspent reparasjonsmuffe, forsterket


Ulefos reparasjonsmuffe, seigjern (datablad kommer)


Støttehylser

TILBEHØR

Innbyggningsstykker

Innbyggningsstykker PZ


Innbyggningsstykker PF

Stein og slamsamlere

Steinsamler


Inntakssil rustfri


Inntakssil galvanisert


Slamsamler


Mellomringer

Ulefos ESCO mellomring med Esco lock 1 uttak


Ulefos ESCO mellomring med Esco lock 2 uttak


Ulefos ESCO mellomring med Esco lock 3 uttak


Ulefos ESCO mellomring Esco lock 4 uttak


Ulefos ESCO mellomring m/1½” sluseventil


Ulefos ESCO mellomring m/1½” kuleventil


Skjeveringer

Ulefos skjevring EPDM


Flensepakninger

Flensepakninger


Betjeningsutstyr

Ulefos ESCO ratt for sluseventiler


Nøkler og forlengere

Ulefos ESCO Norsk nøkkel


Manifold

Ulefos ESCO samleflens


Ulefos ESCO manifold med påmonterte kraner


Rett manifold og buet manifold uten kraner


Samleflens med kuleventiler A4


Datablad kommer


Datablad kommer


Renseplugg

Renseplugg FOAM PIG FP


Tetteballer

Datablad kommer

Datablad kommer

Datablad kommer