Skip to main content
Ulefos > VA Teknikk > Brannarmatur

Brannarmatur

Når hvert sekund teller for å få rask tilgang på brannvann, er Ulefos brannhydranter det beste valget fremfor brannventiler i kum. Eksempelvis kan dette gjelde nær forsamlingslokaler, sykehus, kinoer, skoler, barnehager og i nærheten av fabrikker og lagre med brannfarlige stoffer. Vår brannhydrant er utviklet og produsert i Norge og har mottatt Norsk Designråds klassikerpris i 2004.