Skip to main content
Ulefos > Dokumentasjon Gategods

Dokumentasjon Gategods

Her finner du dokumentasjon innen gategods.
Øverst finner du miljødokumentasjon. Deretter FDV dokumentasjon,
brukerveiledning og monteringsanvisning og sertifiseringer.

Ulefos Gategods miljødokumentasjon

FDV dokumentasjon

Gategods generell FDV / Ytelseserklæring
Last ned Ulefos Gategods generell FDV / Ytelseserklæring

Forankringskonsoller

Granulatfanger

Stiger

Brukerveiledning og monteringsanvisning

Brukerhåndbok Ulefos Gategods
Last ned brukerhåndbok for Ulefos Gategods

Lokk

Rammer

Trekkekummer

Sluk

Dykkere

Forankringskonsoller

Granulatfanger

Tilbehør

Sertifiseringer

EN 124-2 sertifikat
Last ned EN 124-2 sertifisering

EN 124-2 certificate (ENG)
Last ned EN 124-2 certificate