Skip to main content
Ulefos > Arrangementer og webinarer > VAnnTech seminar: Den digitale vanninfrastrukturen

VAnnTech seminar: Den digitale vanninfrastrukturen

Velkommen til Ulefos første VAnnTech seminar onsdag 21. til torsdag 22. juni 2023. Her settes bærekraft og fremtidens digitale løsninger for samfunnskritisk vanninfrastruktur på agendaen.

Når

21.-22. juni 2023

Hvor

Kongsberg, Norge

Arrangør

Xepto og Ulefos

NB! Begrenset antall plasser!

Banner for VAnnTech seminar. Grafikk.

Arrangert som en del av

Med landets sterkeste teknologimiljø rett utenfor dørterskelen, får du utfordret deg langt utenfor VA sektoren. Vi tror nemlig fremtiden ligger i å lære av hverandre og skape større synergier på tvers av fagmiljø og sektor. VAnnTech seminaret, Den digitale vanninfrastrukturen, er derfor en naturlig del av Kongsberg Agenda –  Norges viktigste møteplass for alle med hjerte for teknologi, industri, verdiskapning og kompetanse.

Innhold på denne siden:

VAnnTech-seminar program dag 1

12:00-13:00
Lunsj og velkommen

13:00-14:30
Den digitale vanninfrastrukturen

Når: Onsdag 21. juni 2023

Med: Ulefos og Xepto

Hvor: Ulefos, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg

Hvordan kan IoT teknologi bidra til en mer effektiv og bærekraftig håndtering av vann og avløp? I første del av seminaret vil vi se nærmere på hva IoT teknologien kan hjelpe oss med.

Ikke alt vann kommer ut til i springen. I Norge har vi et av Europas høyeste lekkasjetap, hvor hele 30% av vannet i snitt ikke når frem til krana på grunn av lekkasjer i ledningsnettet. Totalt i hele Norge er det 280 000 km med vannrør, det tilsvarer 7 ganger rundt ekvator. Dette er gammelt og må erstattes av nytt, samt vedlikeholdes. Men vi kan redusere kostnader for produksjon av vann, redusere pumpekostnader og redusere mengder avløpsvann på grunn av innlekking av rent lekkasjevann, ved å investere i, og benytte ny teknologi.

IoT står for Internet of Things og viser til at alle ting rundt oss kan kobles til internett. Innen vann og avløp betyr det at vi kan overvåke nettverket og hente ut informasjon om blant annet vannkvalitet, mengde, trykk, temperatur, overløp også videre.


14:30-16:00
Prosjekt oppgradering av VA-nettet. Tislegård, Kongsberg

Når: Onsdag 21. juni 2023

Med: Kongsberg kommune, Isachsen Anlegg og Ulefos

Hvor: Ulefos, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg

Prosjekt sanering av felles avløpsledning og ny vannledning i Gamle Gomsrudvei, Tislegårdveien og Knut Hamsuns vei. Kongsberg kommune vil sammen med Isachsen Anlegg ta oss igjennom prosjektet.

Kongsberg kommune jobber med å separere (skille) avløpsledningene i kommunen. Samtidig som dette arbeidet utføres skal kommunale vannledninger byttes ut.

I dag er det en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk). Alt vannet fra ledningen pumpes til nærmeste renseanlegg.

Når det er mye nedbør eller snøsmelting er ikke de kommunale ledningene store nok til å frakte overvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. I slike situasjoner blir deler av vannet ledet ut til nærmeste bekk, elv eller innsjø. Fordi ledningene er felles for både overvann og spillvann, havner også spillvannet ute i naturen.

Kommunen separerer (skille) derfor nå ledningene slik at det blir en egen ledning for overvann og en for spillvann. Når ledningene er delt vil regn- og smeltevannet i overvannsledningene slippes direkte ut i naturen mens spillvannet pumpes til renseanlegget. Det er derfor et godt miljøtiltak å separere avløpsledningene.


16:00-17:30
Mingling og uformell middag

Når: Onsdag 21. juni

Hvor: Ulefos, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg

Vi avslutter dagens programmet på fabrikken med mingling og uformell servering av mat og drikke. De som ønsker, går videre inn til sentrum for å delta på øvrige program på Kongsberg Agenda. Her står man fritt til å velge seg de programpostene man selv ønsker å få med seg.


VAnnTech-seminar program dag 2

09:00-09:30
Hvordan kan smart teknologi og innsiktsbasert data bidra til å ta riktig beslutning for vanninfrastrukturen? 

Når: Torsdag 22. juni

Med: Maria Barrio, forskningsleder SINTEF

Hvor: Ulefos, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg

Norge har i dag store utfordringer med en utskiftingstakt som må opp og en lekkasjerate som må ned. Fornyelse av ledningsnett må skje kostnadseffektiv og til rett tid (ikke for tidlig, ikke for sent).

Tilgang på data gjennom sensorer og smarte målere/utstyr er avgjørende. Basert på data kan man identifisere de største utfordringene og utarbeide en risikobasert forvaltningsplan. Dette er grunnlag for å kunne beslutte riktig investeringsnivå i vanninfrastruktur.


09:30-10:30
Praktisk testing og omvisning i fabrikken

Ansatt monterer på Ulefos brannhydrant. Foto.

Når: Torsdag 22. juni

Med: Ulefos

Hvor: Ulefos, Gamle Gomsrudvei 40, 3616 Kongsberg

Vi tar dere med på omvisning i fabrikken med veksling mellom praktiske stasjoner, hvor dere blant annet får prøve brannhydranten, koble skjøtemuffer, koble bakkekran med innstikk og mer. Dere får også se og vite mer om vår helt nye teststasjon for ventiler, og hvordan vi jobber med kvalitet.
Noe justering av aktiviteter kan komme.


Praktisk informasjon

Spørsmål om seminar, deltagelse og program kan sendes til marked@ulefos.com.

Finn fram til seminaret

VAnnTech-seminaret holdes på vår egen fabrikk i Gamle Gomsrudvei 40, en spasertur fra Kongsberg sentrum.

Kommer du med tog?

Det går direkte togforbindelse fra Gardermoen, via Oslo sentralbanestasjon, til Kongsberg jernbanestasjon. Sørtoget fra Stavanger går også direkte til Kongsberg jernbanestasjon.

Overnatting på Hotell 1624

Hotell 1624 er et nytt og moderne hotell med sentral plassering i Kongsberg sentrum. Hotellet har bar og restaurant med takterrasse i 11. og øverste etasje, med flott utsikt over byen.

Meld deg på VAnnTech seminar

Ønsker du overnatting har vi forhåndsreservert hotellrom som du kan booke ved å velge billettype VAnnTech seminar med overnatting. Påmeldingen er bindende og belastes med faktura. Arrangementet har begrenset antall plasser.

Meld deg på seminaret:

Har du spørsmål, kontakt marked@ulefos.com.

Hva skjer på Kongsberg Agenda?

Fire unge debattanter på scenen under Kongsberg Agenda 2022. Foto.

Kongsberg Agenda er Norges viktigste teknologiarena og arrangeres fra 21.-24. juni 2023. Under Kongsberg Agenda vil teknologibyen Kongsberg være fylt med spennende seminarer og debatter hvor teknologi, industri, verdiskaping og kompetanse blir satt på agendaen. Det vil også være konserter og andre spennende aktiviteter i byen.

Se hele programmet på Kongsberg Agenda

Her treffer du Ulefos på Kongsberg Agenda

I tillegg til VAnnTech-seminaret, vi vil også holde paneldiskusjon med tema: Kan vi ta vannet i springen for gitt? Paneldiskusjon med klima- og miljøminister Espen Barth-Eide, Lasse Enger-Larsen, salgs- og markedsdirektør i Ulefos Gruppen, forskningsleder Maria Barrio fra SINTEF, direktør i Norsk Vann Ragnhild Aalstad og Rune Hellingsrud, daglig leder i Rjukan Næringsutvikling. Arrangeres torsdag 22. juni kl. 13:00-13:30 på Magazinet i Kongsberg sentrum.

Du kan også treffe oss på standområdet Teknologiutstilling i verdensklasse som vises i Kongsberg sentrum.

Foto: Ove Ronny Haraldsen
Konsert på scene under Kongsberg Agenda 2022. Foto.