Skip to main content
Ulefos > Kundehistorier > Granulatfanger i kummen samler rester fra produksjon

Granulatfanger i kummen samler rester fra produksjon

Jackon, en av Europas ledende produsenter av isolasjon, byggesystemer, spesialprodukter og emballasje, samler opp rester fra produksjonen med Ulefos granulatfanger i kummen. –Hadde det ikke vært for granulatfangerne, ville dette gått videre, sier Tone Cecilie Lie, bærekraftsansvarlig hos Jackon.

Bakgrunn for prosjektet

Jackon hadde i lengere tid brukt en egenkomponert løsning for oppsamling av materialet polystyren, slik at de små kulene og bitene ikke forsvant ned i kummen. Da de så etter en ny løsning, var det et søk i Google som gjorde at de oppdaget Ulefos granulatfanger.

Hva

Ulefos granulatfanger

Prosjekt

26 granulatfangere installert i kummer utendørs

Hvor

Fredrikstad, Norge

Kunde

Jackon

Ansatte hos Jackon sjekker granulatfanger i kum. Foto.

Ville unngå produksjonsrester i kummen

–Jeg begynte å Google for å finne en erstatning til løsningen jeg hadde laget selv. Det var da jeg oppdaget granulatfangeren, sier Arne Knutsen, vedlikeholdsansvarlig bygg og anlegg i Jackon.

Jackon har ettermontert de 26 fangerne i kummer utendørs, og de opplever at granulatfangerne har vært enkle å installere og drifte i hverdagen. Arne forteller at de har rutiner på å tømme dem en gang i uken.

Jackon har lenge vært opptatt av å iverksette klimatiltak som kan redusere utslipp knyttet til produksjonen. Det er viktig for dem å unngå at kuler og biter av polystyren reiser med overvannet og ned i kummene. Spesielt med tanke på utslipp i sjøen, som ligger i nærheten av fabrikken.

Som medlem i Operation Clean Sweep, et internasjonalt initiativ hvor produsenter av plast har gått sammen for å finne løsninger som kan redusere plastavfallet, er de nøye med å vurdere og identifisere potensielle utslippspunkter. – Vi plukker opp, veier og måler restene fra produksjonen, for så å rapportere det inn til Operation Clean Sweep, forteller Tone Cecilie.

Granulatfanger i kum. Foto.
Bærekraftsansvarlig i Jackon, Tone Cecilie Lie. Foto.
Tone Cecilie Lie, bærekraftsansvarlig hos Jackon

Granulatfanger som et klimatiltak

Gjennom 2021 fikk de samlet inn og veid opp 15.000 liter med kuler og biter av polystyren fra produksjonen.

Granulatfangeren er en av flere løsninger som blir brukt. Det innsamlede volumet er 15% lavere enn året før, noe som indikerer at de iverksatte tiltakene som skal redusere restmateriale fra fabrikkene faktisk fungerer.

Polystyren har en svært lav vekt, det er derfor viktig for dem å få fanget opp restene, så det ikke blir tatt av vind eller nedbør. Granulatfangeren gjør det enkelt å få samlet opp produksjonsrestene som tar vannveien mot kummen. – Vi er opptatt av at restene ikke kommer på avveie. Både store og små biter samles inn, avslutter Tone Cecilie.

Mange muligheter med Ulefos granulatfanger

Da granulatfangeren til Ulefos ble utviklet, var den tiltenkt i områder omkring kunstgressbaner for å samle opp granulat fra fotballbanen. –Ulefos granulatfanger er en god løsning rundt kunstgressbaner, men den har flere bruksområder. Den egner seg også svært godt ved miljøstasjoner og andre områder hvor det er en risiko for at avfall eller andre gjenstander havner ned i kummen, forteller Anders Gustavsson, distriktsansvarlig selger øst, gategods, bygg og anlegg hos Ulefos.

Om Ulefos granulatfanger

Ulefos granulatfanger er en miljøvennlig løsning som kan hindre at fremmedelementer går ned i kummen. Granulatfangeren kan ettermonteres i kummen og kommer med et håndtak som gjør den enkel å tømme. Fangeren har lett vekt og er produsert i syrefast stål for å sikre lang levetid. Vi har et stort sortiment som passer til de fleste kummer, men vi kan også lage tilpassede løsninger ved behov.

Se Ulefos granulatfanger

Ulefos granulatfanger – et norsk produkt

Ulefos granulatfanger er utviklet hos Ulefos og produseres av Industrisveis AS i Porsgrunn. Vi arbeider kontinuerlig med innovasjon og utvikling av norskproduserte produkter. Slik sikrer vi høyeste kvalitet på våre løsninger. Kortreiste produkter gir også kortere transportvei til kunde, som igjen reduserer CO2-utslippene.

Les mer om vårt fokus på norsk produkt og produksjon