Skip to main content
Ulefos > Ulefos Esco Epoxy

Ulefos Esco epoxyanlegg

Ulefos Esco er Norges eneste fabrikk for store VA-ventiler, og som også har et eget epoxyanlegg.

Ved vårt epoxyanlegg benyttes påføringsmetoden EWS (Epoxy Whirl Sintering) for epoxy-belegging. Metoden tilfredstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse på ventiler og rørdeler, GSK norm DIN 3476-1.

Ved epoxy-beleggingen gjennomvarmes produktene til 200 grader før de senkes i epoxypulver. Metoden gjør at hele produktet blir epoxybelagt. Etter beleggingen blir produktet gnist-testet med 3KV og er garantert uten åpne porer.

De viktigste kravene i GSK normen er:

 • Garantert minimum beleggtykkelse er 250my
 • Porefritt
 • Heftbarhet til gods, min. 12 N/mm2
 • Næringsmiddelgodkjenning DVGW/W270
 • Kontinuerlig produksjonskontroll
 • Standard farge er Blå RAL 5017

Se GSK-godkjenning (PDF)

Behandling av epoxybelagte deler

Mottakskontroll

 1. Varene kontrolleres visuelt
 2. Ved skadet vare må dette merkes på leverandørens pakkseddel og meldes til grossist umiddelbart (husk kopi av pakkseddel).
 3. Dersom denne prosedyren ikke følges, bortfaller reklamasjonsretten.

Reparasjon

 1. Småskader opp til ca 10 mm kan repareres av bruker. Dersom skaden er større, skal leverandøren kontaktes.
 2. Skadeområdet må være rent, tørt og fritt for smuss. Fjern all løs epoxy rundt skadestedet. Skadestedet må være fritt for fettrester og andre faktorer som kan redusere vedheft.
  Aceton eller Locktite 7063 (NRF 9511518).
 3. Detaljen som skal repareres skal holde mellom 10°C og 50°C, slik at man sikrer best mulig vedheft mellom epoxy og metall. Benytt varmepistol eller propanbrenner.
 4. Det skal benyttes tokomponent epoxy repsett i.h.h.t. gitte krav i GSK-normen (NRF 2068001).
 5. Bland den nødvendige mengde herder og epoxy i skala 1:1 godt på en plate.
 6. Påfør epoxy med pensel over skadestedet, min. tykkelse 250 μm.

Overflaten skal være klebefri etter 2,5 timer og fullstendig herdet etter 24 timer ved 23°C.

NB! DERSOM SKADER IKKE UTBEDRES, KAN PRODUKTETS LEVETID BLI FORKORTET. DETTE AVHENGER AV SKADENS OPPRINNELIGE OMFANG.