Skip to main content
Ulefos > Ulefos Smart Water > Lekkasjesøk

Vanntap og lekkasjesøk

Identifiser vanntap og lekkasje effektivt med smart teknologi.

Metoder for lekkasjesøk

Sonemåling


Få verdifull innsikt om ledningsnettet med sonemåling. Med sonemåling kan du få en indikasjon på eventuelle lekkasjer, slik at du enklere kan identifisere det aktuelle problemområdet. Vår løsning gir deg en verdi i mengde og trykk, og bruker nattforbruk som et paramenter for å se områder/soner med for høyt forbruk.

Se løsning for sonemåling

Aktivt lekkasjesøk


Med aktivt lekkasjesøk benytter du korrelerende lydloggere som lokaliserer vannlekkasje i rørledningsnettet. Ved en rørskade, vil lekkasjestøy bre seg i alle retninger langs det aktuelle rørstrekket. Støyen registreres, forsterkes og sendes trådløst fra to sensorer/mikrofoner som er festet til røret via ventil/hydrant, og kan gi deg det eksakte lekkasjepunktet.

Se løsning for aktivt lekkasjesøk

Sonemåling

Levert i et komplett system

Få oversikt over tilstanden på vannledningsnettet med vannstav, terminal og antenne – alt levert fra en og samme leverandør.

Illustrasjon av kum med Ulefos Esco Flex sluseventil med vannstav integrert, og kumramme med antenne. Grafikk.

Slik fungerer det

Vannstav


Vannstaven måler mengde og trykk, og også kvalitetsparametre som turbiditet og temperatur. Staven føres gjennom en serviceventil på en Ulefos Esco sluseventil, eller tilsvarende, ned til vannstrømmen. Vannstaven kan monteres på trykksatt ledningnett, og krever ikke driftsavbrudd eller graving. Staven er ideell for eksisterende vanninfrastruktur, hvor du enkelt kan installere løsningen på eksisterende anlegg. Vannstaven får strøm fra terminalen via kabel.

Vannstav på Ulefos Esco FLEX sluseventil. Illustrasjon.

Terminal


Terminalen mottar data fra vannstaven via BLE (Bluetooth Low Energy), og sender signaler videre over mobilnettet (NB-IoT). På denne måten får du data direkte inn i ditt drifts- og overvåkningssystem. Terminalen er både vann- og støvtett, og fungerer som batteribank.

Terminal for Ulefos Smart water løsninger. Grafikk.

Antenne


For å unngå brudd på signalene, har vi utviklet en kumramme med antenneløsning. Antennen er integrert i rammen og sikrer stabil dekning. Kumrammen fås i Ø650 og Ø800 og har samme belastningsklasse som en standard Ulefos-ramme. Antennen er kompatibel med alle digitale løsninger i kum. Dersom rammebytte ikke er et alternativ, kan antennen også freses ned i asfalt ved siden av kum.

Ulefos kumramme med integrert antenne. Foto.

Aktivt lekkasjesøk

Overvåk potensielle lekkasjer på vannledningsnettet med korrelerende lydlogger (Ortomat).

Slik fungerer det

Korrelerende lydlogger (Ortomat) identifiserer lekkasjer


De korrolerende lydloggerne (Ortomat) festes til røret via ventil/hydrant og monitorerer vannledninger under trykk for å identifisere lekkasjer på rørledningsnettet så raskt som mulig – enten midlertidig eller permanent. Loggerne gjør automatisk korrelering og støylogging hver natt og bygger opp predikasjon med maskinlæring. De tar opptak av potensiell lekkasje og gjør grov- og finlokalisering kombinert. Klokken på loggerne synkroniseres automatisk via FM. Lydloggerne driftes av AA-batterier som er enkle å bytte ut.

Se lekkasjer i INFRAPORT


Monitorer vanninfrastrukturen med Infraport og identifiser lekkasjer effektivt. I Infraport får du full oversikt over alle potensielle lekkasjepunkter fra de korrelerende lydloggere og oversiktlige rapporter og visuell fremstilling av lekkasjene. Infraport sammenligner (korrelerer) signaler mellom to loggere, og kalkulerer eksakt avstand til lekkasjen basert på rørmaterialet og rørmaterialets dimensjon og lydhastighet. Du kan også enkelt importere eksisterende ledningsdata til Infraport, slik at du slipper manuell inntegning av ledningsnettet.

Vi hjelper deg med å kartlegge dine behov

Robin Halvorsen
Salgsingeniør 
Digitale løsninger
VA-teknikk
+47 979 72 623
robin.halvorsen@ulefos.com

Portrett av Robin Halvorsen, salgsingeniør digitale løsninger VA. Foto.