Skip to main content
Ulefos > Ulefos Smart Water > Mengdemåling

Mengdemåling

Identifiser potensielle utfordringer på VA-nettet med avansert teknologi og ta riktige beslutninger.

Hva kan vi hjelpe med?

Spillvann og overløpsmåling


Innhent data om overløp, og sikre at spillvannsoverløp måles og rapporteres riktig. I overløpskummer, ute på ledningsnettet, trenger du terminal, radar og antenne. På pumpestasjoner trenger du kun en radar, som kobles opp mot PLS.

Fremmedvannsdeteksjon


Detekter fremmedvann effektivt med systemer som henter inn og tilgjengeliggjør data og informasjon om VA-nettet. Mål mengden som går i avløpet, identifiser problemområder og fjern kildene til inntrenging av fremmedvann.

Overvann


Mål differansen i vannsøylehøyden, og finn blokkeringer og begrensninger i vannføringen eller resipienten.

Få en komplett løsning

Effektiviser driften og optimaliser kontrollen på VA-nettet med vårt integrerte system. Få terminal, radar og monitoreringsgrensesnitt – alt fra en og samme leverandør.

Radar og terminal festet til kumvegg. Grafikk.
Eksempel på løsning for overløpsmåling.

Slik fungerer det

Terminal mottar og sender data


Terminalen er den digitale kjernen i infrastrukturen og mottar data fra radaren via BLE (Bluetooth Low Energy), som videre kommuniserer over mobilnettet (NB-IoT). Dette gir mulighet for å kunne distribuere data direkte til ditt drifts- og overvåkningssystem. Terminalen er både vann- og støvtett, og driftes av oppladbare batterier utviklet for lang levetid.

Terminal for Ulefos Smart water løsninger. Grafikk.

Radar innhenter data


Radaren måler vannsøylehøyde og mengde. Den er kontaktløs og fjerner målepunktet fra materiet. Radaren får strømtilførsel fra terminalen via kabel og har oppladbare batterier.

Integrert antenne i ramme sikrer dekning


Tilstrekkelig og stabil dekning i kum kan være en utfordring. Vi har løst dette ved å utvikle en ramme med integrert antenne slik at du er sikret dekning. Ved å plassere antennen i rammen, ligger den stabilt uten fare for bevegelse. Kumrammen leveres i Ø650 og Ø800, og belastningsklassen er lik en standard Ulefos-ramme. Antennen er kompatibel med alle digitale løsninger i kum, og kan freses ned i asfalt, dersom rammebytte ikke er et alternativ.

Se kumramme med antenneløsning

Vi hjelper deg med å kartlegge dine behov

Robin Halvorsen
Salgsingeniør 
Digitale løsninger
VA-teknikk
+47 979 72 623
robin.halvorsen@ulefos.com