Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Norsk brannhydrant

Produsert i Norge – for norske forhold

Ulefos Esco brannhydrant er et norskutviklet kvalitetsprodukt designet for norske forhold, som produseres ved vår ventilfabrikk på Kongsberg. Brannhydranten er utviklet med fokus på kvalitet, funksjonalitet og varighet. Høy kvalitet for at den skal vare lengst mulig, belaste miljøet minimalt og være et lønnsomt valg. Vi jobber kontinuerlig for at våre produkter skal ha et så lavt klimafotavtrykk som mulig, og etter de høyeste etiske standarder for mennesker og samfunn.

Når hvert sekund teller 

For rask og sikker tilgang på brannvann bør Ulefos brannhydranter benyttes fremfor brannventiler i kum. Eksempelvis gjelder dette nær forsamlingslokaler, sykehus, skoler, barnehager, tett bebyggelse, samt i nærheten av fabrikker og næringslokaler. Hydranten anbefales også der hvor snødybden kan bli stor og hvor det ikke brøytes, eller der det er vanskelig å holde kumlokk fri for is og snø. Av frostsikringshensyn er det bare mulig å låse kapsellokkene når hovedventilen er stengt. Hydranten dreneres automatisk når hovedventilen stenges.

Rask og sikker tilgang på brannvann

KNEKKBAR / ROBUST / TELESKOPISK

Stor kapasitet

255 m³/t ved 6 bar trykk i ledningsnettet
tilsvarer 71 l/s