Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Skrapjern – en sirkulær og kortreist råvare

Skrapjern – en sirkulær og kortreist råvare

Skrapjern er råvaren som benyttes til produksjonen av gategods og ventiler ved Ulefos Jernværk. En råvare som er 100% gjenvinnbar. Det er god sirkulærøkonomi i praksis.

Det er blitt trendy å være sirkulær – og det med rette. På tide vil vi si. Det er ikke ansvarlig å håndtere alt avfall som søppel, og vi kan heller ikke fortsette med å ta ut jomfruelige ressurser. Det er ingen uttømmelig kilde. Knapphet på jomfruelige ressurser tvinger frem økt fokus på sirkularitet, sammen med fotavtrykket det påfører kloden vår.

Et kinderegg for å kutte klimautslipp for kommunene

Med den store mengden råvare som kreves for å produsere kumlokk og ventiler, er det svært bra for et sirkulært kretsløp å benytte skrap i produksjonen. Dette fordi jernskrap er en resirkulert råvare.

«Vi er helt avhengig av leverandører som ønsker å bidra til et kortreist og sirkulært kretsløp innen vår industri.»

Jarl Inge Skei, Supply Chain Manager i Ulefos AS

Portrett av Jarl Inge Skei, Supply Chain Manager i Ulefos. Foto.
Strekkstav for kvalitetstekst ligger arkiv. Foto.
Metalurgen sjekker jernkvaliteten. Foto.
Bit av støp kvalitetsjekkes. Foto.

Men vi er også avhengige av at kommunene som har ansvar for infrastrukturen, får øynene opp for norskproduserte produkter som baserer seg på gjenvinnbare råvarer. Dette bidrar til å kutte kommunens fotavtrykk og nå deres klimamål. I et sirkulært kretsløp er det ikke bare materialet i seg selv som påvirker sluttsummen, men også at både råvaren og selve sluttproduktet er kortreist. Produksjon og frakt av tunge produkter i støpejern fra lavkostland har sin pris. Kort oppsummert kan norsk produksjon av gategods og ventiler være med på å redusere kommunenes klimautslipp. Fordi det er

  • gjenvinnbart
  • kortreist
  • med på å skape ringvirkninger i samfunnet
Skrapjern i et lager. Foto.

Antall tonn skrap i produksjon pr. år:

11.000

Skrap består i hovedsak av bilfelger, byggkonstruksjoner og gamle butikkreoler.

Fra resirkulert skrapjern til kvalitetsprodukter med lang levetid

I all hovedsak består råvaren som benyttes til å støpe våre produkter av skrapjern. Det vil si gjenvinnbare deler som bilfelger, rør og eksospotter fra biler, gamle butikkreoler og jernkonstruksjoner fra byggindustrien. Dette leveres blant annet fra Stene Stål Gjenvinning i Fredrikstad hvor skrapet foredles.

– Riktig blanding av skrap er svært viktig for å oppnå høyeste kvalitet på sluttproduktet, sier Heidi Nyheim som er kvalitetssjef ved Ulefos Jernværk. I tillegg må det legges til supplerende ingredienser for at støpemassen skal få rett kvalitet, og tas jevnlige prøver underveis i prosessen.

Heidi Nyheim, kvalitetssjef ved Ulefos Jernværk. Foto.

Tilgang på nok skrap

Stene Stål Gjenvinning i Fredrikstad er en av våre leverandører som gjennom generasjoner har hatt fokus på resirkulering og gjenbruk. Øyvin Stene, eier og daglig leder i Stene Stål Gjenvinning, forteller at det i mange år har vært slik at denne bransjen har blitt sett på som noe litt skittent og ikke er særlig miljøvennlig. Dette på tross av at du ikke finner en mer bærekraftig måte å forvalte ressursene på gjennom innsamling av skrap, plukke dette fra hverandre, sortere og forsøke å gjenbruke så mye som mulig. I tillegg er det en viktig miljøgevinst, gjennom å ta hånd om farlige stoffer på en trygg måte for både mennesker og natur.