Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Derfor fører Ulefos klimaregnskap og EPD

Derfor fører Ulefos klimaregnskap og EPD

En av våre største miljøutfordringer er knyttet til menneskeskapte utslipp. Dette må vi gjøre noe med, dersom vi skal bremse den globale oppvarmingen og nå FNs bærekraftsmål. For Ulefos er det viktig å kartlegge utslipp i produksjonen og ha en så sirkulær produksjon som mulig, slik at vi kan redusere vårt klimafotavtrykk.  

I over 10 år har vi ført klimaregnskap etter standarden Greenhouse Gas Protocol for å kartlegge miljøpåvirkning på vår egen støpejernsproduksjon. Alle våre produkter produsert på støperiet er også EPD-deklarert etter internasjonale ISO-standarder.

Hva forteller klimaregnskapet?

–Klimaregnskapet måles hvert år og gir oss en oversikt over CO2-utslipp på vårt faktiske forbruk ved støperiet på Ulefoss, sier Line Brekke-Rasmussen, produktsjef gategods i Ulefos. Dette er et nyttig verktøy som gir oss oversikt over prosessen og produksjonen. Med klimapåvirkningene og FNs bærekraftsmål, er det viktig å kartlegge hvilke aktiviteter som forårsaker utslipp, og i hvilken mengde.

Klimaregnskapet deles inn i tre nivåer, eller scope, av utslipp:

 • Scope 1: direkte utslipp knyttet til aktiviteter i virksomheten
 • Scope 2: indirekte utslipp knyttet til energiforsyning, slik som elektrisitet og varme/kjøling
 • Scope 3: indirekte utslipp knyttet til innkjøpte varer eller tjenester fra leverandører
Ansatt arbeider ved smelteovn. Foto.

Ulefos klimaregnskap er vurdert etter scope 1 som omfatter direkte klimagassutslipp, og scope 2 som omfatter scope 1, i tillegg til indirekte klimagassutslipp knyttet til energiforsyning. Scope 1 i Ulefos klimaregnskap gir informasjon om utslipp fra

 1. smelteovn
 2. diesel
 3. bio-olje
 4. propan
 5. intern transport på fabrikkområdet

Scope 2 gir deg informasjon om vår innkjøpte energi. Våre produkter produseres svært energieffektivt med 100% fornybar energi – vannkraft.

Truckfører kjører truck på Ulefos Jernværk. Foto.

Få oversikt over forbedringer og CO2-utslipp

Et klimaregnskap gir deg grunnlag for å sammenligne virksomheter i samme bransje, både nasjonalt og globalt. Dette gir deg en fullstendig oversikt over bedriftens forbedringer og utslippspunkter. I 2021 var vårt spesifikke utslipp på 0,099 kg CO2 pr. kg støpegods, i 2020 var det på 0,115 kg CO2 pr. kg støpegods.

Omsetter vi dette til utslipp pr. produsert Ø650 lokk, har vi en nedgang på ca. 1 kg CO2-utslipp pr. Ø650 lokk produsert:

Vekt pr. lokk x CO2-utslipp pr. kg støpegods ≈ CO2-utslipp pr. produkt


2021

44,5 x 0,099 ≈ 4 kg CO2 pr. Ø650 lokk produsert

2020

44,5 x 0,115 ≈ 5 kg CO2 pr. Ø650 lokk produsert


Hva forteller en EPD

En EPD skiller seg fra et klimaregnskap da den handler om miljøprofilen til et produkt eller en tjeneste. En EPD varer i fem år og produktets miljøprofil er basert på et gjennomsnitt gjennom de fem årene.

En EPD gir deg innsikt i produktets

 • miljøbelastning
 • klimafotavtrykk
 • energiforbruk
 • andel av resirkulert materiale
 • resirkulerbar andel

Vår EPD gjelder alle produkter produsert i seigjern ved støperiet på Ulefoss.

–Offentlig sektor har de siste årene ønsket å se EPD-dokumentasjon når de kjøper produkter og tjenester. Noen kommuner har også satt det som et krav i sine prosjektspesifikasjoner, avslutter Line.

Sammenlign produkter med EPD

EPDen gjør det enkelt for deg å sammenligne produkter i samme kategori, og identifisere hvilket produkt som påvirker miljøet minst, uavhengig av land og region. Vil du være sikker på at prosjektet velger de riktige produktene, også med tanke på miljø, bør du legge til et EPD-krav i prosjektspesifikasjonen. Slik kan du også redusere risikoen for at andre parter i prosjektet velger et annet produkt med større klimapåvirkning.


Ulefos kuppelrist i støpejern. Foto.

Ulefos EPD kartlagt i 2021 viser miljøpåvirkningen av ett tonn ferdig produkt i seigjern produsert ved vårt eget støperi. Denne forteller deg om

 • hvilke materialer som går til produktet
 • produksjonsprosessen
 • energiforbruket
 • transport fra oss til kunde

Klimaregnskap versus EPD

Som vi har sett, måles klimaregnskapet hvert år og kartlegger miljøpåvirkningen på organisasjonsnivå. EPDen derimot, måles hvert femte år og vurderer miljøpåvirkningen på produktnivå. Sammen gir dokumentasjonen et helhetsbilde av produksjonen og produktene, og fungerer som et nyttig verktøy i valg av leverandør.

Kumlokk fra Ulefos. Foto.
Sputnik ventil fra Ulefos. Foto.

Ulefos klimaregnskap

Klimaregnskapet er vurdert etter scope 1 og scope 2 og gjelder for støpejernsproduksjonen på Jernværket.

Les klimaregnskapet 2022.

Ulefos EPD

Den nyeste EPDen til Ulefos ble utarbeidet i 2021 og omfatter støpejernsprodukter produsert på Jernværket på Ulefoss.

Les EPD.