Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Vellykket arrangement med gode diskusjoner og ny innsikt

Vellykket arrangement med gode diskusjoner og ny innsikt

26. og 27. oktober arrangerte Ulefos KUMdagene for første gang! Over 30 deltakere fra kommuner og konsulentfirmaer ble invitert og fant veien til Jernværket på Ulefoss. Engasjerte deltakere og et innholdsrikt program satte rammene for et vellykket arrangement. 

Dag 1 – Gode diskusjoner og innblikk i produksjon og sortiment

Onsdag 26. oktober ønsket vi deltakerne velkommen på Øvre Verket vis-à-vis Jernværket, der de gamle arbeiderboligene til Jernværket en gang ble bygget. Salgs- og markedsdirektør i Ulefos, Lasse Enger-Larsen, ønsket velkommen og ga deltakerne en introduksjon av Ulefos.

Deretter var det duket for rundtur på Jernværket, hvor deltakerne ble guidet gjennom produksjonen fra A til Å for å få en innsikt i produksjonsprosessen. I løpet av rundturen stilte de spørsmål og sammen fikk vi diskutert løsninger på de ulike stasjonene vi stoppet på underveis.

Da rundturen var over og lunsjen spist, fikk deltakerne et innblikk i Ulefos produktsortiment i regi av Line Brekke-Rasmussen, Produktsjef Gategods, og Mikko Nilsen, Salgssjef Gategods, Bygg og Anlegg.

Etter gjennomgangen av produktsortimentet gikk vi i gang med en workshop hvor deltakerne ble delt inn i fire grupper og fikk i oppgave å diskutere fem spørsmål knyttet til produkter og valg av løsninger.

Sammen fikk vi drøftet:

  • Viktigheten av HMS og brukervennlighet
  • Produktegenskaper på gategods
  • Kvalitet og dokumentasjon
  • Hvordan tas beslutninger
  • Om og hvordan budsjettet påvirker valg av produkter

Gode diskusjoner og innspill fra deltakerne ga oss ny innsikt som vi vil ta med oss i utviklingen av fremtidige løsninger. Etter en innholdsrik dag gikk turen til Skien og Katakombene. Her fortsatte vi kvelden med middag, quiz og god stemning.

Dag 2 – Befaring med Porsgrunn kommune og foredrag med Statens vegvesen

KUMdagenes siste dag startet i Porsgrunn sentrum sammen med Torbjørn Krogstad, virksomhetsleder kommunalteknikk, fra Porsgrunn kommune. Han ledet oss gjennom en interessant rundtur i Sverres gate i Porsgrunn, hvor vi fikk et innblikk i hvordan Porsgrunn kommune hadde jobbet med prosjektet Bypakke Grenland.

Gaten er spesielt tilrettelagt for gående og syklende, med fokus på universell utforming. I tillegg har de etablert flomveier med kjeftsluk fra Ulefos som skal lede overvann ut fra veibanen. 

Siste aktivitet på programmet var foredrag med landskapsarkitekt Kirstine Laukli fra Statens vegvesen. Hun skulle fortelle oss om overvannsprosjektet i Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen.

Statens vegvesen og Norconsult ville bruke regnbed som overvannsløsning mellom veibane og gang- og sykkelsti, istedenfor å føre overvannet i rør under bakken. Som følge av dette, sendte de en forespørsel til Ulefos, og sammen utviklet vi Ulefos kjeftsluk LOD som skulle lede overvannet fra veibanen og ut til regnbedene.

Prosjektet er fortsatt i en testfase, slik at de over tid har kunnet analysere hvilke planter som egner seg best i regnbed langs veibane. Etter foredraget ble det interessante spørsmål og diskusjoner rundt løsningene og prosjektet. 


«Veldig bra arrangement med variert innhold!»

Deltaker, KUMdagene

«Dette vil jeg anbefale til andre som jobber i kommunen.»

Deltaker, KUMdagene


Meld din interesse for KUMdagene 2024