Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Hvor mange spetthull skal du velge på kumlokket?

Hvor mange spetthull skal du velge på kumlokket?

Når du handler kumlokk fra Ulefos kan du velge mellom ett, to eller tre spetthull på kumlokket, avhengig av hvilket lokk du velger. Men hvorfor bør du i mange situasjoner velge et kumlokk med to eller tre spetthull, fremfor ett?

Flere spetthull, enklere tilgang

Det finnes mange grunner til å velge flere spetthull på kumlokket. Med flere spetthull får du enklere tilgang til kummen, fordi du får åpnet kumlokket fra flere sider. Å få rask tilgang til kummen er spesielt viktig ved for eksempel brann, hvor brannvesen skal ha tilgang til vannforsyningen i brannkummen.

På vinterstid er det gunstig med flere spetthull fordi det blir enklere å finne ett spetthull under snø og is. På lokket er det også designet inn piler som indikerer hvor hvert spetthull ligger, slik at det blir enklere å finne et tildekket spetthull.

For HMS og arbeid i og ved veibane, er det hensiktsmessig å velge tre spetthull på kumlokket. Dette gjør at du alltid kan åpne kumlokket mot kjøreretningen, slik at du kan se bilene som eventuelt kommer i retning mot deg.

Om kumlokket kun har to spetthull, og det ene hullet ligger nær kantsteinen, må du også stå lenger ut i veibanen for å åpne lokket via spetthullet i veibanen. Et kumlokk med tre spetthull gjør det mulig å stå nærmere fortauet eller veikanten, heller en ute i veibanen.

Kumlokk ved fotovergang i gate. Foto.
Kumlokk med tre spetthull i veibanen.

Tre tips til hvorfor velge flere spetthull

  1. Du har alltid tilgang til kummen
  2. Det er sikrere ved og i veibanen
  3. Det blir enklere å finne spetthull under snø og is

Ett spetthull kan gi begrenset tilgang

Ett spetthull er ikke alltid like gunstig, spesielt ikke i områder med stor trafikkbelastning. Kumlokk som ligger i trafikkerte områder vil rotere i rammen avhengig av kjøremønster og trafikkbelastning, slik at spetthullets posisjon endrer seg over tid.

Er kumlokket og spetthullet plassert delvis under en bil, inn mot kantstein eller ved andre hindringer, kan det være utfordrende å åpne kumlokket med kumkroken. Ved å velge to eller tre spetthull, vil du alltid få tilgang til et annet spetthull om det ene ligger vanskelig til. To eller tre spetthull kan altså gjøre jobben både enklere og raskere.