Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Vi styrker vårt bærekraftsengasjement med EPD-deklarasjon for sluseventil, bakkekran og  brannhydrant 

Vi styrker vårt bærekraftsengasjement med EPD-deklarasjon for sluseventil, bakkekran og  brannhydrant

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer for å redusere miljøpåvirkningen, og er i gang med Environmental Product Declaration (EPD) for sluseventiler, bakkekran og brannhydrant. Dette kommer som en naturlig forlengelse av vårt sterke engasjement for å ta ansvarlige og bærekraftige valg, som inkluderer over 10 års erfaring med klimaregnskap og eksisterende EPD-deklarasjon for gategodsprodukter. 

Helhetlige bærekraftsinitiativer

Vi har lenge vært i førersetet innen bærekraft, ved å ha implementert klimaregnskap i over et tiår. Dette betyr at vi har systematisk dokumentert og analysert klimapåvirkningen av våre operasjoner, fra produksjonsprosesser til distribusjon.

EPD på gategods, og nå også for sluseventil, bakkekran og brannhydrant, viser produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Vi jobber også videre med å utvikle miljødeklarasjoner på øvrige produkter i vår portefølje.

Den lange historien med klimaregnskap, og nå EPD, viser vår kontinuerlige innsats for å forstå og redusere vår klimapåvirkning. 

Ansatt i Ulefos monterer på brannhydrant. Foto.

Fordeler ved miljødeklarasjoner

For våre kunder vil denne utvidelsen av EPD-deklarasjon representere en enda større mulighet til å velge bærekraftig. Du kan nå dra nytte av transparent informasjon om miljøpåvirkningen av både gategodsprodukter, og de nylig sertifiserte VA-produktene, sluseventil, bakkekran og brannhydrant. Dette gir deg mulighet til å sammenligne og velge produkter og løsninger som støtter selskapets egne miljømål. 

Ansatt i Ulefos holder Ulefos Esco bakkekran. Foto.

Vekting av bærekraft med 30% i offentlige anskaffelser fra 01.01.24

Fra nyttår inntreffer de nye reglene for offentlige anbud, hvor klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum 30%. Et svært viktig virkemiddel vi har jobbet for å få på plass i lang tid, og som nå endelig realiseres.

– Hvordan dette skal håndteres i praksis er riktignok ikke helt på plass, men vi er svært fornøyde med at dette endelig blir satt i system. Det anerkjenner vårt arbeid med bærekraft og jeg har troen på at det også er med på å styrke bærekraftig praksis som en uunnværlig del av moderne forretningsdrift, sier salgs- og markedsdirektør i Ulefos Gruppen Lasse Enger-Larsen. 

Lasse Enger-Larsen

Se våre EPD’er for sluseventil, bakkekran og brannhydrant.