Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Dreneringsrenner: Få tips til valg og prosjektering

Dreneringsrenner: Få tips til valg og prosjektering

Bruk av dreneringsrenner er en effektiv metode for å fjerne overflatevann. Men hva bør du tenke på når du skal legge dreneringsrenner i et område, og hva skal til for å få en holdbar og solid løsning som varer? Mikko Nilsen, salgssjef for gategods, bygg og anlegg, og Peder Svensson, försäljningschef i Ulefos Sverige, gir deg tips og råd til hva du bør tenke på når du velger og prosjekterer for drensrenner.

Innhold i artikkelen:

Verdt å tenke på i planleggingsfasen

– Tenk helhet med resten av VA-nettet når du prosjekterer for dreneringsrenner. Hele systemet må ha kapasitet til å ta unna overvannet, forteller Mikko. – Det er også viktig å vite hvor og hvordan vannet skal gå videre. Skal det i VA-nettet, spredegrøft eller fordrøyningstank? Det finnes mange ulike løsninger som kan benyttes for å få vannet videre, fortsetter han.

Mikko Nilsen, salgssjef Gategods, bygg- og anlegg. Portrett.

– Tenk helhet med resten av VA-nettet når du prosjekterer for dreneringsrenner. Hele systemet må ha kapasitet til å ta unna overvannet.

Mikko Nilsen, salgssjef gategods, bygg og anlegg i Ulefos

Planlegger du dreneringssystemet mot resten av VA-anlegget, kan du også planlegge drenering til et sentralt sandfang på ledningsnettet. Et annet tips er å holde det til så få linjer som mulig. Da får du færre deler å forholde deg til, som også blir rimeligere og gir mindre jobb.

Dette bør du avklare i planleggingsfasen:  

 • Hva slags løsning passer best for området? 
 • Hvilken belastning skal område belastes med? 
 • Hvor stort er området? 
 • Hvordan skal vannet gå videre? 
 • Finnes det begrensninger i/på området? 

Slik velger du riktig type dreneringsrenne til prosjektet

– Dreneringsrenner er utsatt for belastning fra både trafikk og klima. Velg derfor en dreneringsrenne som passer prosjektets behov. Lag en teknisk beskrivelse som sikrer at du får det du forventer med tanke på funksjon og installasjon, da får du en løsning som varer over tid. Vær også oppmerksom på hvordan du utformer systemet, slik at drifts- og vedlikeholdsarbeidet optimaliseres, sier Peder Svensson.

– Vær også oppmerksom på hvordan du utformer systemet, slik at drifts- og vedlikeholdsarbeidet optimaliseres.

Peder Svensson, försäljningschef i Ulefos Sverige

Belastning

Skal dreneringsrennene legges i områder med høy trafikkbelastning, på torg eller ved enebolig hvor belastningen er mindre? Belastning er svært viktig å vurdere når type renne skal velges. – Vær nøye med å velge riktig belastningsklasse fra start, slik at du sikrer et system som tåler belastningen fra omgivelsene over tid, forteller Mikko.

Ulefos Filcoten rennesystem kommer i ulike belastningsklasser og egner seg både utendørs og innendørs.

Belastningsklasser Ulefos Filcoten rennesystem

Filcoten SelfA 15
Filcoten LightA 15-C 250
Filcoten TecA 15-C250
Filcoten ProA 15-F 900
Filcoten OneD 400-F 900

NB! Hvilken type rist du velger, bestemmer endelig belastningsklasse. 

Eksempler på hvor du kan bruke Ulefos Filcoten dreneringsrenner: 

 • Private garasjer og eneboliger 
 • Lekeplasser 
 • Borettslag 
 • Havner 
 • Flyplasser 
 • Parkeringsplasser  
 • Terminaler 
 • Vaskehaller 
 • Bensinstasjoner 

Varianter av dreneringsrister

Alle renner trenger en holdbar rist som tåler tøffe forhold. Rister i støpejern er det mest holdbare og allsidige alternativet som også tåler høy belastning opptil F900. – Støpejernsrister tåler desidert mest. Det er det du velger på flyplasser og andre områder med stor belastning, men vi har også galvanisert rist og komposittrist for områder med lavere belastning, sier Mikko.

Ulefos Filcoten dreneringsrenner og Ulefos ristlokk i gågate. Foto.

Dreneringsrenne med designrist for arkitektoniske konsepter

Du får også dreneringsrister i flere design og utførelser. Slik kan rennene også bli en del av et helhetlig og estetisk miljø i bybildet, som for eksempel i parker, på torg eller ved andre offentlige møteplasser. Vi tilbyr ulike typer design på våre dreneringsrister, men du kan også designe ditt eget konsept og la oss håndtere produksjonen.

Ulefos Filcoten designrister passer til Filcoten TEC, Filcoten Pro Mini og Filcoten Pro.

Ønsker du hjelp i planleggingen?

Vi hjelper deg gjerne med å beregne hvilken type dreneringsrenne du har behov for. Det vi trenger å vite er:

 • Areal som skal dreneres
 • Lengde på renne
 • Hvor mange utløp er planlagt? 
 • Skal det brukes sandfang? 
 • Hvor i landet skal det installeres?  

Ta kontakt med oss på ordre@ulefos.com eller på telefon +47 67 80 62 00.

Montering av dreneringsrenne

– En renne er ikke bedre enn underlaget og monteringen, det er derfor viktig å følge instruksene i monteringsanvisningen slik at du får et solid og stabilt rennesystem, forteller Mikko. – Monteres rennene korrekt fra start, med støpt undersåle og oppstøp langs sidene, vil du få et rennesystem med lang holdbarhet, som krever lite vedlikehold, forklarer han.

Drift og vedlikehold

Er dreneringsrenna montert riktig, er det lite vedlikehold som må til, men regelmessig inspeksjon og rengjøring kan bidra til forlenget levetid. Drensrenna bør sjekkes med jevne mellomrom, og eventuelt spyles for å sikre at det ikke tetter seg. Det er også lurt å se over at ristene er hele og fine, og at bolter fortsatt er på plass og sitter som de skal.

Ulefos rennesystem Filcoten – et bærekraftig valg

Ulefos rennesystem FILCOTEN® er laget med FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete), et 100 % resirkulerbart materiale.

Fordeler med Ulefos Filcoten dreneringsrenner:

 • Opptil 70% lettere enn tilsvarende renner i vanlig betong
 • Ikke brennbart, brannklasse A1
 • Sterk binding og vedheft i betongen
 • Tåler store endringer i temperatur over kort tid

Ønsker du å få jobben gjort enda raskere, har vi Ulefos rennesystem Filcoten One hvor drensrenne og rist er støpt sammen. Dette sparer deg for tid under montering, fordi du slipper å montere risten i etterkant. Ulefos rennesystem Filcoten One er ikke retningsbestemt, du trenger derfor ikke å tenke på hvilken retning rennene må legges. Både rist og renne er i High Performance Concrete (HPC) og tåler opptil F900 i belastning.