Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Hvorfor bør du prosjektere og beregne inn lufteventiler på ledningsnettet? 

Hvorfor bør du prosjektere og beregne inn lufteventiler på ledningsnettet? 

En ofte undervurdert, men svært viktig komponent for å sikre effektiv drift av vann- og avløpssystemet er lufteventilen. I denne artikkelen gir Kristian Drolsum, produktsjef VA, deg sine råd til hvorfor og hvordan lufteventiler bør brukes for å optimalisere VA-nettet. 

Innhold i artikkelen:

Hva er en lufteventil?

– Lufteventilens oppgave er å slippe ut luft fra rørledningen. Den er konstruert for å håndtere både små mengder luft som konstant dannes i systemet, men også større mengder som kan oppstå ved spesifikke hendelser som blant annet ved fylling eller drenering av rør, forteller Kristian Drolsum, produktsjef VA i Ulefos. 

Dorot lufteventil. Foto.

Hvorfor er det viktig å bruke lufteventiler?

Lufteventiler har flere viktige funksjoner i VA-infrastrukturen, som å: 

 1. Fjerne luftlommer 
 1. Forhindre vakuum og trykkstøt 
 1. Forbedre infrastrukturens ytelse
 1. Håndtere drenering og vedlikehold 

1. Fjerne luftlommer:

– Luftlommer kan dannes i rørledningen under drift hvis man ikke har lufteventiler. Disse luftlommene kan forårsake blokkeringer og hindre gjennomstrømning som vil gi økt trykktap. Lufteventiler bidrar til å opprettholde effektiviteten av vann- og avløpssystemene, sier Kristian. 

2. Forhindre vakuum og trykkstøt:

– Ved uforutsette hendelser som driftstans på pumper, for raske nedstegninger, rørbrudd eller andre hendelser, er det viktig å ha beskyttelse mot vakuum med lufteventiler plassert på riktig sted. Det samme gjelder for å forhindre trykkstøt, som veldig mange ikke kjenner til i bransjen. Dette vil sørge for at rør og utstyr får best mulig beskyttelse, forteller Kristian.  

3. Forbedre infrastrukturens ytelse:

– Ved å sikre at luft ikke samler seg i systemet, kan lufteventiler bidra til en jevnere og mer effektiv vannstrøm. Dette er spesielt viktig i komplekse systemer med mange svinger og nivåforskjeller, forteller Kristian. 

4. Håndtere drenering og vedlikehold:

– Under vedlikeholdsarbeid eller når systemet dreneres, er det viktig å kunne slippe inn luft for å forhindre undertrykk (vakuum) som kan skade rørene. Lufteventiler tillater en kontrollert lufting og frigjøring av luft under slike operasjoner, noe som gjør vedlikeholdet enklere og tryggere for driftspersonell, forteller Kristian.

Portrett av Kristian Drolsum, produktsjef VA. Foto.

«Ved raske trykkendringer kan rør og ventiler skades. En lufteventil bidrar til å beskytte og forlenge infrastrukturens levetid. Det forhindrer skader og lekkasjer i rørnettet. Med færre skader og lekkasjer, vil man spare store kostnader på å reparere lekkasjer og øke levetiden betraktelig. Dette er derfor kostandsbesparende på både kort og lang sikt.»  

Kristian Drolsum, produktsjef VA 

Dette bør du tenke på under prosjektering

Når du prosjekterer for lufteventiler på vann- og avløpsnettet, er det noen tips det er lurt å ta med seg inn i planleggingsfasen. Kristian gir deg sine 7 råd til hva du bør tenke på: 

 1. 1. Forstå systemkravene
 1. 2. Identifiser kritiske punkter
 1. 3. Velg riktig type lufteventil
 1. 4. Beregn antall
 1. 5. Identifiser strategiske plasseringer
 1. 6. Sørg for tilstrekkelig adkomst
 1. 7. Gjør tester og verifiseringer

1. Forstå systemkravene

 • Kartlegg vann- og avløpssystemet: Lag en detaljert oversikt over vann- og avløpssystemet, inkludert rørdiameter, lengde, høydeforskjeller og strømningshastighet. 
 • Analyser vannkilden: Kjenn til vannets kvalitet og eventuelle forurensninger som kan påvirke lufteventilene. 
 • Bestem trykkforhold: Beregn trykksoner i nettverket for å identifisere steder med potensiale for luftakkumulering. 

2. Identifiser kritiske punkter

 • Høydepunkter i rørledningen: Luft vil samle seg ved høye punkter. 
 • Pumpestasjoner: Det kommer alltid luft inn i systemet ved pumpedrift, derfor er det viktig å plassere lufteventiler nær pumpestasjoner. 
 • Endepunkter: Luft akkumuleres ved blindrør. 
 • Reduksjonsventiler: Når trykket reduseres, øker størrelsen på luftbobler i vannstømmen.   

3. Velg riktig type lufteventil

Det finnes flere varianter av lufteventiler: 

 • Kinetiske lufteventiler slipper store mengder luft ut og inn 
 • Automatiske lufteventiler slipper ut de små luftmengdene under vanlig drift 
 • Kombinasjonslufteventiler kombinerer egenskapene til både kinetiske og automatiske lufteventiler 

4. Beregn antall

 • Analyser rørnettets profil: Identifiser alle potensielle luftlommer basert på topografien og strømningsanalysen. 
 • Bestem avstand mellom ventiler: Generelt bør ventiler plasseres på alle høydepunkter og ved jevne intervaller. 

5. Identifiser strategiske plasseringer

 • Høytliggende punkter i systemet: Lufteventiler plasseres ofte på de høyeste punktene i rørsystemet, hvor luftbobler naturlig vil stige. Dette gjelder både for vannforsynings- og avløpssystemet. 
 • Langs lange rette rørstrekk: For lange rørledninger, spesielt de som går opp og ned over terrenget, installeres lufteventiler på toppene av bakkene for å slippe ut akkumulert luft. 
 • Ved pumpeanlegg: Nær pumpestasjoner, hvor det er høy risiko for trykkendringer og luftinntrengning, installeres lufteventiler for å beskytte utstyr. 
 • Overganger og knutepunkter: Ved overganger, T-koblinger og andre knutepunkter i rørsystemet kan det oppstå turbulens som fanger luft. Lufteventiler installeres her for å avlaste denne luften.

6. Sørg for tilstrekkelig adkomst

Sørg for at ventilene er lett tilgjengelige for vedlikeholdspersonell. 

7. Gjør tester og verifiseringer

 • Trykktest: Etter installasjon bør rørnettet trykktestes for å sikre at lufteventilene fungerer som de skal. 
 • Driftstest: Gjennomfør en full driftstest for å observere ventilens ytelse under normale driftsforhold. 

Ønsker du hjelp med beregninger?

Vi hjelper deg å beregne dimensjon(er), type(r) og hvor de skal plasseres.

Kontakt oss på ordre@ulefos.com eller telefon +47 67 80 62 00.

Portrett av produktchef VA, Martin Tempsch i Ulefos Sverige. Foto.

«Det er viktig å gjøre beregninger før man starter et nytt rørledningsprosjekt. Vi hjelper til med å beregne hvor, hvilken dimensjon og type lufteventiler som passer for hvert enkelt prosjekt.» 

Martin Tempsch, produktchef VA Ulefos Sverige 

Dorot lufteventil på flenserør. Foto.

Vedlikehold av lufteventiler

– Regelmessig vedlikehold er avgjørende for å sikre at lufteventilene fungerer som de skal, understreker Kristian. Du bør derfor: 

 • Inspisere regelmessig: Gjennomfør visuelle inspeksjoner av luftenventilene for å sjekke for lekkasjer eller skade. 
 • Funksjonsteste: Test ventilene jevnlig for å sikre at de åpner og lukker som de skal. 
 • Rengjøre: Fjern eventuelle avleiringer eller blokkeringer som kan hindre ventilens funksjon. 

Legg grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av VA-infrastrukturen

– Lufteventiler er viktige komponenter på VA-nettet som bidrar til å opprettholde effektivitet, beskytte mot skader og sikre jevn drift. Ved å følge beste praksis for installasjon, plassering og vedlikehold av lufteventiler, kan vi bygge og opprettholde en pålitelig VA-infrastruktur og legge grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av vann og avløp, avslutter Kristian.