Skip to main content
Ulefos > Gategods > BRONSE rammer og lokk > Ø650 rammer og kumlokk

Ø650 rammer og kumlokk

Ulefos BRONSE er vårt enkleste kumlokk. Lokkene leveres uten pakning og med ett spetthull. Anbefales utenfor veibane, men kan også ligge i områder med stor trafikkbelastning.

Showing all 9 results