Skip to main content
Ulefos > VA Teknikk > Brannarmatur > Hydranter

Hydranter

Når hvert sekund teller for å få rask tilgang på brannvann er Ulefos brannhydranter det beste valget fremfor brannventiler i kum. Den er frostsikker og knekkbar, samt tilpasset de krav vi har i Norge. Eksempelvis kan dette gjelde nær forsamlingslokaler, sykehus, kinoer, skoler, barnehager og i nærheten av fabrikker og lagre med brannfarlige stoffer. Hydranten anbefales også der hvor snødybden kan bli stor og hvor det ikke brøytes, eller der det er vanskelig å holde kumlokk fri for is og snø. Brannhydranten utvikles og produseres i Norge. I 2014 mottok den DOGA sin klassikerpris.

Showing all 8 results