Skip to main content
Ulefos > VA Teknikk > Ventiler > AQ Sluseventiler

AQ Sluseventiler

Ulefos Esco AQ (Aquosus®) sluseventil med syrefast sluse som øker levetiden og er en korrosjonsfri løsning i drikkevannsforsyningen. Alle våre AQ sluseventiler har styring med glidebrikker på sluseport og meget lavt stengemoment. Ventilens senterdel er felles for alle variantene. AQ er en modulær løsning med utallige valgmuligheter, og passer meget godt til rehabiliteringsprosjekter, da den kan monteres i kum uten å utføre oppgraving. Dette gjør ventilen til det best valget med tanke på miljø.

No products were found matching your selection.