Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Prestisjetung pris til Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen

Prestisjetung pris til Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen tildeles DOGA-merket for design og arkitektur. Vi gratulerer Drammen kommune, Statens Vegvesen og Norconsult med den prestisjetunge prisen!

En grå og trist gate har blir forvandlet til en smilende grønn oase som gir en positiv opplevelse for både gående, syklende, kollektivreisende og bilister.

Regnbed med planter og trær mellom gangvei og veibane. Foto.

Mer styrtregn

Vi må planlegge og forberede oss på en våtere framtid med hyppigere og kraftigere regnvær. Når Statens vegvesen skulle prosjektere innfartsveien Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen, tok de kontakt med Ulefos for å finne nye løsninger for overvannshåndtering.

Samarbeide og utvikling

– Sammen har vi utviklet Ulefos LOD kjeftsluk, som er spesialbygget for å ta imot større mengder vann enn normalt, og lede overvannet ned i regnbed på utsiden langs veien. En tilleggseffekt ved regnbed er et vakrere gatemiljø som bidrar til gode opplevelser for mennesker som ferdes langs veien.

Det ble installert 30 stk. Ulefos LOD kjeftsluk høsten 2018, og etter snart 2-års ”prøvetid” er Statens vegvesen godt fornøyd med resultatet. Etter få timer med kraftig regnvær dreneres vannet godt ut av grøfta, samtidig som vannet fortsatt står på overflaten til regnbedene. Deretter trekker vannet ned i jorda, som infiltrerer godt og gir gode vekstkår for plantene. Det er første gang regnbed langs vei og gate er benyttet i så stor skala i Norge. Og der forholdene ligger til rette for det, kan dette være svaret på hvordan man unngår hyppige tilfeller av oversvømmelser i fremtiden.