Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Brukervennlig markering av kum

Brukervennlig markering av kum

Farget pakning kan være spesielt nyttig for raskt å gi tydelig og verdifull informasjon om hvilken type kum som ligger i gata. Ved en eventuell kritisk situasjon vil dette kunne bidra til redusert responstid. Dette er spesielt aktuelt for blant annet brannvesen med behov for tilstrekkelig vanntilførsel raskt, men også for personell som må utføre stenging av vann i kum ved problemer i vannledningsnettet osv.

Hvilken farge?

Ulefos anbefaler at det velges farge med fokus på brukervennlighet og etter konvensjonell forståelse av de ulike fargene. Det finnes per i dag ingen norsk standard for fargemerking av kum, men med tanke på sikkerhet og responstid vil det være svært hensiktsmessig å forholde seg til fargekoding som brukes innen andre fagområder.

Vi anbefaler at følgende fargekoding benyttes for fargene i vårt standardsortiment:

Illustrasjon av vanndråpe med blå farge som illustrerer drikkevann. Grafikk.

Vann

Illustrasjon av avløpsrør og vann for å illustrere avløp og overvann. Grafikk.

Avløp og overvann

Illustrasjon av flamme for å illustrere brann. Grafikk.

Brann

Gass

Ulefos kumlokk med blå pakning som markerer vann. Grafikk.
Ulefos kumlokk med grønn pakning som markerer avløp og overvann. Grafikk.
Ulefos kumlokk med rød pakning som markerer brann. Grafikk.
Ulefos kumlokk med rød pakning som markerer gass. Grafikk.

Farget pakning leveres til våre Ulefos GULL Odin kumlokk

Ulefos GULL Odin kumlokk med integrert omsluttende pakning, som hindrer klapring og tetter godt mot rammen. Lokkene kan leveres med pakning i standardfargene blå, rød, grønn og gul.

Pakningen er fargebestandig og leveres i kvalitet EPDM 80 shore.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter? Kontakt oss gjerne på ordre@ulefos.com eller på telefon 67 80 62 00.

Se også vår brosjyre om farget pakning.