Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Brukervennlig markering av kum

Brukervennlig markering av kum

Farget pakning kan være spesielt nyttig for raskt å gi tydelig og verdifull informasjon om hvilken type kum som ligger i gata. Ved en eventuell kritisk situasjon vil dette kunne bidra til redusert responstid. Dette er spesielt aktuelt for blant annet brannvesen med behov for tilstrekkelig vanntilførsel raskt, men også for personell som må utføre stenging av vann i kum ved problemer i vannledningsnettet osv.


Hvilken farge?

Ulefos anbefaler at det velges farge med fokus på brukervennlighet og etter konvensjonell forståelse av de ulike fargene. Det finnes per i dag ingen norsk standard for fargemerking av kum, men med tanke på sikkerhet og responstid vil det være svært hensiktsmessig å forholde seg til fargekoding som brukes innen andre fagområder.

Vi anbefaler at følgende fargekoding benyttes for fargene i vårt standardsortiment:

Farget pakning leveres til våre Ulefos GULL Odin kumlokk, Ø650

Ulefos GULL Odin kumlokk med integrert omsluttende pakning, som hindrer klapring og tetter godt mot rammen. Lokkene kan leveres med pakning i standardfargene blå, rød, grønn og gul.

Pakningen er fargebestandig og leveres i kvalitet EPDM 80 shore. Farget pakning leveres kun til lokk med dimensjon Ø650.

Ønsker du mer informasjon om våre produkter – så kontakt oss gjerne på ordre@ulefos.com
eller på telefon 67 80 62 00

> Se også vår brosjyre om farget pakning