Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Hva skal til for å utvikle produkter og løsninger for fremtidens vann- og avløpshåndtering? 

Hva skal til for å utvikle produkter og løsninger for fremtidens vann- og avløpshåndtering? 

Et klima i endring skaper nye utfordringer knyttet til vann- og avløpsnettet. I tillegg har flere kommuner landet over fortsatt en god del vedlikehold å gjennomføre på det eksisterende rørsystemet. God vanndistribusjon er en kritisk del av samfunnet vårt, slik at innbyggerne kan forsynes med rent og trygt drikkevann. Vel så viktig er forsvarlig avløpshåndtering. Riktig valg av sluseventiler blir en av flere betydelige faktorer for å sikre et robust vann- og avløpssystem for fremtiden.  

Ventiler produsert for nordiske forhold

Over 80% av Norges befolkning er tilknyttet kommunal vannforsyning og nesten 90% er tilknyttet kommunal avløpstjeneste. Dette krever pålitelige og solide løsninger tilpasset et nordisk klima. Med egen utviklingsavdeling og produksjon på Kongsberg, er vi landets eneste ventilfabrikk av store VA-ventiler. Vi kjenner godt til de nordiske vann- og avløpssystemene, og utfordringene som snakkes om. Det er et enormt etterslep og store, klimarelaterte utfordringer som skal løses. Vi må løse disse utfordringene på tvers av ulike fagmiljøer og skape felles arenaer for diskusjon. Samarbeid og problemløsning mellom relevante faggrupper, leverandører, interesseorganisasjoner, rådgivere, forsknings- og undervisningsmiljøer og myndigheter vil gi innsikt og utfordre oss på å finne innovative og gode løsninger.  

Tre menn og en kvinne sitter rundt bord og ser på ventil. Foto.

Kvalitetssikring gjennom hele produksjonslinjen 

For å sikre trygge og holdbare ventiler for distribusjonsnettet, er kvalitetssikring en viktig del av ventilproduksjonen. Dette krever nøye kontrollering av deler og produkter både før, under og etter montering av sluseventilene. Vi stiller strenge krav til underleverandører, sikrer en solid mottakskontroll og tester underveis i produksjonen. Slik kan vi sikre at våre produkter holder høyeste kvalitet ut til mottaker.

«Som følge av intern mottakskontroll og kontrollering underveis i produksjonsprosessen, har vi redusert vrakandelen og sikret en høyere kvalitetsleveranse på våre produkter.» 

Jørgen Heum Larsen, Kvalitet og HMS-leder 

Portrett av Jørgen Heum Larsen, Kvalitet og HMS leder i Ulefos. Foto.

Ulefos er også ISO-sertifisert etter ISO 9001 og 14001. ISO-standarden er den mest anerkjente sertifiseringen knyttet til miljø- og kvalitetsstyring. Standarden er et viktig bevis på arbeidet vi gjør, og det krever forpliktelse og kontinuerlig utvikling for å beholde sertifiseringen. ISO-sertifiseringen er et kvalitetsstempel og gir trygghet for både kunder og ansatte i organisasjonen.  

Hva forteller standardene?  

ISO 9001 er et kvalitetsbevis på at vi aktivt jobber for å møte forventningene og kravene knyttet til kundetilfredshet, kvalitet og forbedring. Den baserer seg på de syv prinsippene: 

 • Kundefokus 
 • Prosesstankegang 
 • Lederskap 
 • Relasjonsledelse 
 • Bevisbasert beslutningstaking 
 • Menneskers engasjement 
 • Forbedring 

ISO 14001 er en anerkjent standard for miljøstyring som bevisstgjør og bistår oss i arbeidet med å redusere vår miljøbelastning og finne nye, bærekraftige alternativer for virksomheten.

En mann og en kvinne ser på dokument på lager. Foto.

Grundige testprosedyrer for en holdbar ventil 

Kontinuerlig testing er også en svært viktig del av produksjonsprosessen. Vi har flere testområder på fabrikken hvor vi blant annet utfører tester på prototyper under utvikling, kvalitetstester ved ulike testceller og trykktester på ventiler for leveranse. I tillegg har vi en egen teststasjon utendørs som gir oss mulighet til å trykkteste ventilene på ledningsnettet. 

Alle ventiler testes i henhold til gjeldende nasjonale og internasjonale standarder. For oss er det viktig at vi vet at ventilene også oppfyller de lokale VA-normene som vi har i Norge, og at vi leverer ventiler med best mulig levetid og funksjon. Gjennom kvalitetskontroll og strenge testprosedyrer, sikrer vi en holdbar ventil som distribuerer vann trygt og effektivt ut til abonnementene.  

Overvåkning av vanndistribusjonen 

Ifølge statistisk sentralbyrå forsvant én av tre liter drikkevann fra ledningsnettet i 2021 grunnet lekkasjer. Med reduserte vannressurser og andre utfordringer knyttet til klima, må antall lekkasjer på ledningsnettet reduseres. Digitalisering av vann- og avløpsnettet er veien å gå. Dette vil kunne gjøre det enklere for kommunene å kontinuerlig overvåke anleggene. Vi har løsninger for overvåkning og monitorering, som gir detaljert innsikt i infrastrukturen knyttet til avløpsvann, overvann og rent vann. Dette gjør det mulig å oppdage og utbedre problemet raskere. Som igjen vil være tidsmessig og økonomisk besparende, samtidig som det ivaretar sikkerheten knyttet til drikkevann og avløpsvann. 

«Sensorer overvåker og monitorerer lekkasje og avvik.» 

Robin Halvorsen, Salgsingeniør VA 


Har du spørsmål knyttet til lekkasjesøk og overvåkning av VA–infrastrukturen? Send en mail eller ring til Robin Halvorsen, Salgsingeniør VA.

+47 979 72 623

robin.halvorsen@ulefos.com


Ventiler for fremtidens vann- og avløpsnett 

Vi har et felles ansvar for å sikre gode og holdbare løsninger for fremtidens vann og avløp. Med en fornyelse på 0,7 prosent i 2021, er det fortsatt mye som gjenstår. Vannledningsnettet er helt avhengig av rehabilitering slik at kommunene kan unngå at vann forsvinner på vei til abonnementene. Mer nedbør og ekstremvær krever også at alternative overvannsløsninger etableres, slik at avløpsnettet ikke overbelastes. I tillegg må det utvikles gode vann- og avløpsløsninger til nye utbyggingsområder som følge av en stadig økende befolkning. Nye løsninger må på plass for å enklere kunne drifte, overvåke og kartlegge systemene. Gjennom samarbeid og utprøving av nye metoder og løsninger, kan vi sammen løse utfordringene VA-bransjen står overfor.  

Ulefos Esco

Flex sluseventil

Ulefos Esco Flex sluseventil kombinerer det beste fra Ulefos Esco AQ sluseventiler (Aquosus) og standardventilteknologien.

 • Modulær og fleksibel
 • Drikkevannsgodkjent EPDM
 • Kan fås med fullverdig Duplex spindel
 • GSK-godkjent Epoxy
 • Lang levetid
 • 10 års garanti

Ulefos Esco

AQ (Aquosus) sluseventil

Ulefos Esco AQ (Aquosus) sluseventil er utmerket til NoDig-prosjekter hvor man ønsker minimalt med graving, og nyanlegg der man ønsker fleksibilitet og skreddersydde løsninger i drikkevannsforsyningen.

 • Modulær og fleksibel
 • Korrosjonsfri sluse i syrefast stål
 • Kan fås med fullverdig Duplex spindel
 • GSK-godkjent Epoxy
 • Lang levetid
 • 10 års garanti