Skip to main content
Ulefos > VA Teknikk > Ventiler > Flex Sluseventiler

Flex Sluseventiler

Ulefos Esco Flex sluseventiler kombinerer det beste fra Ulefos Esco AQ sluseventiler (Aquosus) og standardventilteknologien. Ventilenes fleksibilitet gjør det mulig å endre påkoblinger og skifte ut ventilenheter ved behov, uten å erstatte hele ventiluniten. Ventilene fås med EPDM-sluse med glidebrikker i POM for lavt operasjonsmoment, og solide løfteører for trygg håndtering. Sluseventilene festes til felles senterdel for både X og T. For DN80–DN200 brukes Ulefos Esco AQ sluseventil inntil videre. 

Showing all 8 results