Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Sikre arbeidsmiljøet i kummen med solid forankring

Sikre arbeidsmiljøet i kummen med solid forankring

Sikker forankring i kum bør være høyt prioritert. I de største kummene kan det være en belastning opp mot 65 tonn. Skulle noe gå galt i en kum som ikke er tilstrekkelig sikret, kan det få store konsekvenser. Ulefos Stjernebjønn forankringskonsoll for prefabrikkerte kummer, er en konsoll som gir sluseventilen en trygg og solid forankring i kummen. Dette sikrer arbeidsmiljøet for personell som må ned i kummen for å utføre arbeid og vedlikehold. 

Hva er en godkjent forankring?

I en kum er det enorme krefter i sving. Det krever derfor god kompetanse på beregninger for å sikre en forsvarlig og trygg forankring. Forankringskonsollen skal følge kravspesifikasjonene for testing og godkjennes etter VA/miljø-blad 112 (PDF). Dette sikrer at kummen er trygg og kravene om personellsikkerhet er ivaretatt. 

Har du en kum som er bygget etter VA/miljø-blad 112 med konsoller fra Ulefos, er dette en sikker kum som gjør at driftspersonell trygt kan utføre alle de viktige oppgavene som å  

 • skifte deler 
 • montere stengeventil for hver ledningsstreng 
 • drenere 

I tillegg bør det være mulig å 

 • tømme spylevann 
 • montere stikkledninger, brannventil og/eller lufteventil 
 • foreta desinfeksjon 
 • ta ut vannprøve og/eller tetthetsprøve 
 • måle trykk 
 • føre inn renseplugg
Konsoll-deler plasseres på innfestningsbolter i kumbunn
Innfestningsbolter smøres inn
Skive legges på plass for å sikre riktig forankringskraft 
Muttere tiltrekkes
Ulefos Stjernebjønn konsoll montert i kum. Foto.

Helnorsk forankringskonsoll i kum

Ulefos forankringskonsoller er utviklet og produsert på våre egne fabrikker i Norge. Dette gir oss full kontroll over hele produksjonsprosessen. Konsollen støpes i seigjern på Ulefos Jernværk og blir belagt med GSK-godkjent epoxy i vårt eget epoxyanlegg på ventilfabrikken på Kongsberg. Vi bruker påføringsmetoden EWS (Epoxy Whirl Sintering), en metode som tilfredsstiller kravene til den beste korrosjonsbeskyttelse etter GSK norm DIN 3476-1. 

Konsoll og ventilunit fra Ulefos i betongkum. Foto.

«Vi gjør daglige kontroller av epoxybelagte deler»

Vahidin Dautovic, Kvalitetstekniker

Det er svært viktig at vanndistribusjonssystemet har lang levetid, og er funksjonelt i en driftssituasjon. Som både utvikler og produsent, sikrer vi den beste kvaliteten på konsollene gjennom kontroller og strenge kvalitetskrav. Lokal produksjon og lokalt lagerhold gir kortere transportvei og mindre CO2-utslipp fra oss til kunde, sammenlignet med konsoller produsert og transportert fra lavkostland. 

Symbol som viser norsk produkt illustrert med norsk flagg. Grafikk.
Symbol som viser kortreist og miljøvennlig illustrert med løv. Grafikk.

Ulefos forankringskonsoller

 • Utvikles og produseres i Norge
 • Sikrer god forankring av ventilen
 • Kommer i et komplett sortiment

Komplett konsollsortiment

Ulefos Stjernebjønn forankringskonsoller kommer i et komplett sortiment fra DN100 til DN300 og passer alle Ulefos ventiler og armaturer, samt de fleste andre ventiler og armaturer på markedet. Konsollen monteres sammen med ventilen i kum innendørs. Dette for å sikre en korrekt montert kumløsning som skal være trygg å håndtere for personell som utfører drift og vedlikehold på VA-anlegget. 


Ulefos Stjernebjønn fleksibel

For montasje i plasstøpte og prefabrikkerte kummer med godkjent innfesting i henhold til VA/Miljø-blad 112.

 • Fleksibel, for DN100, DN150 og DN200
 • Styrkeklasse 25 tonn
 • Norsk produkt
 • Kortreist og miljøvennlig

Mer om Ulefos Stjernebjønn DN100-150-200 fleksibel

Ulefos Stjernebjønn

For montasje i plasstøpte og prefabrikkerte kummer med godkjent innfesting i henhold til VA/Miljø-blad 112.

 • DN250 og DN300
 • Styrkeklasse 45 tonn
 • Norsk produkt
 • Kortreist og miljøvennlig

Mer om Ulefos Stjernebjønn DN250-300