Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Svanemerket Ulefosbenk – en grønnere parkbenk for offentlige uterom

Svanemerket Ulefosbenk – en grønnere parkbenk for offentlige uterom

Flere i offentlig sektor ønsker å velge mer bærekraftig i sine anskaffelser. I 2022 annonserte også regjeringen at de ønsker å skjerpe miljøkravene i offentlige innkjøp, hvor miljø skal vektes med minst 30% i alle offentlige anskaffelser. Med merkeordninger, deklarasjoner og sertifiseringer, er det enklere å identifisere produkter og løsninger som gir mindre påvirkning på miljøet. Men hvordan fungerer det i praksis, og hva skiller et miljømerket produkt fra andre produkter? 

Miljømerking og grønne anskaffelser

Miljømerking spiller en viktig rolle i å skape en mer bærekraftig økonomi og redusere vår påvirkning på miljøet. Ved å ta i bruk Type 1 Miljømerker i offentlige innkjøp, blir det enklere og mer effektivt å stille miljøkrav i grønne anskaffelser. Svanemerket forvaltes av stiftelsen Miljømerking i Norge, og er en anerkjent miljømerkeordning, etablert av norske myndigheter for å gjøre det enkelt å ta gode miljøvalg.

Et Svanemerket produkt, oppfyller ambisiøse krav til all relevant miljøbelastning. Kravene skal bidra til mindre klimabelastning, bevaring av naturmangfold, redusert bruk av helse og miljøskadelige kjemikalier, mulighet for reparasjon, lang levetid og redusert ressursforbruk. Svanemerket skiller seg fra andre miljømerker fordi det tar for seg hele livssyklusen til et produkt, fra råvareutvinning til avfallshåndtering. Svanemerket er et Type 1 Miljømerke etter ISO 14024 som betyr at ordningen er:

 • en uavhengig tredjepartssertifisering 
 • har fokus på alle relevante miljøaspekter i produktets livssyklus 
 • er transparent 
 • reviderer kravene jevnlig 
 • er frivillig for produsenter

«Med Svanemerket blir det enklere å ta informerte valg som gir mindre klima- og miljøbelastning. Svanemerket standardiserer og forenkler da innkjøpere ikke trenger å vurdere avansert miljødokumentasjon. Produsenter får en oppskrift på praktisk miljøarbeid og blir målt på like vilkår. 

Det er en stor glede å få jobbe med miljøpionerer som Ulefos. Med Svanemerket viser Ulefos at en historisk designklassiker også har sin naturlige plass i fremtidens grønne landskap. Nå er det opp til innkjøpere å gjøre de rette valga, for med Svanemerket har det aldri vært enklere.» 

Bjørn Olav Aarø Strandli, markedsansvarlig i Svanemerket

Portrett av Bjørn Olav Aarø Strandli, markedsansvarlig, Svanemerket. Foto.

Svanemerkets krav til utemøbler

Svanemerket er det mest anerkjente miljømerket i Norden og fungerer som en veiviser for både produsenter, innkjøpere og andre beslutningstakere. For at et produkt skal bli Svanemerket, må hele livssyklusen til produktet, fra råvareutvinning, produksjon og distribusjon, til avfallshåndtering og gjenvinning kartlegges og godkjennes. Dette innebærer at svanemerkede produkter blant annet må  

 • være laget av fornybare råvarer 
 • ha lavt energiforbruk 
 • ha begrenset bruk av farlige kjemikalier 
Mann og kvinne sitter på parkbenk på torg. Foto.
Jente sitter på parkbenk i gate. Foto.

Svanemerket har krav for ulike produkter og tjenester, og produktet må tilfredsstille kravene som gjelder for den gitte kategorien. Ulefosbenken må tilfredsstille kravene for Svanemerkets krav til utemøbler. Disse omfatter blant annet:  

 • materialbruk  
 • kjemikaliebruk  
 • krav til sirkulærøkonomi

Materialbruk

For at parkbenken skulle bli Svanemerket, måtte materialene tilfredsstille Svanemerkets krav til utemøbler. Treverket skal komme fra bærekraftig forvaltet skog, og en viss andel av jernet skal være resirkulert, eller produsert med mindre klimabelastning. Parkbenken er produsert med Svanemerket holdbart trevirke og resirkulert jern produsert av skrapjern ved Ulefos Jernværk

«Vi bruker en stor andel skrapjern i vår produksjon, nærmere bestemt 98,5% akkumulert på året. For å klare dette er vi avhengig av pålitelige leverandører og en robust internkontroll.»  

Jørgen Heum Larsen, kvalitet og HMS leder i Ulefos 

Kjemikaliebruk

Svanemerket har null-toleranse for flere typer av kjemikalier, og er en av verdens strengeste miljømerkeordninger når det gjelder farlige kjemikalier. Parkbenken er derfor et godt valg for både mennesker og miljø.

Krav til sirkulærøkonomi

Vi bruker det vi har om igjen, slik at vi kan redusere behovet for å hente ut nye ressurser fra naturen. Både treverk og jern er 100% gjenvinnbart, hvor hver enkelt del kan resirkuleres og brukes på nytt i nye produkter. Parkbenken er også designet for reparasjon og at materialer skal kunne sorteres i ulike fraksjoner. Alt vi gjør setter spor, men velger vi produkter med miljømerking, blir klimaavtrykket mindre.  

Ulefosbenken + Svanemerket

Siden 1960-tallet har Ulefosbenken vært et kjært samlingspunkt i bymiljøet. Med sitt klassiske design og lange levetid, er benken foretrukket i parker og på torg rundt om i landet. Benken er produsert med hensyn til mennesker og miljø, og fikk Svanemerket i 2021. Parkbenken kan stå ute hele året og krever lite vedlikehold, som gjør benken velegnet i offentlige byrom og andre miljøer hvor krav til robusthet og lang levetid er viktig. Velger du Ulefos parkbenk, velger du en miljøvennlig benk som oppfyller Svanemerkets strenge miljøkrav.  

«Ulefosbenken er produsert for det nordiske klimaet og krever svært lite vedlikehold.»

Mikko Nilsen, salgssjef Gategods, bygg- og anlegg i Ulefos

Mikko Nilsen, salgssjef Gategods, bygg- og anlegg. Portrett.
Parkbenker fra Ulefos langs busker i park. Foto.

Ønsker du å vite mer?

ordre@ulefos.com

+47 67 80 62 00