Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > Brannhydrant vs. brannventil i kum – når bør du velge hva?

Brannhydrant vs. brannventil i brannkum – når bør du velge hva?

Hvilket slokkevannsuttak bør du velge, og hvordan kan du sikre at brannmannskapet får utført påkobling effektivt? Kristian Drolsum, produktsjef VA i Ulefos, gir deg tips til når du bør velge brannhydrant, og når du bør velge brannventil i brannkum.

Portrett av Kristian Drolsum, produktsjef VA. Foto.

Kristian Drolsum, produktsjef VA i Ulefos

Sikrer mennesker og omgivelser

Skulle uhellet først være ute, er rask tilgang til brannvann avgjørende for å sikre innbyggerne og beskytte omgivelsene. Forskrift om brannforebygging §21 første ledd sier at «kommunen skal sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til tomtegrenser i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brann- og redningsvesenets behov for slokkevann.»

 – I byer og bynære strøk skal brannvesen ha tilgang på slokkevann på minst 50 liter i sekundet fordelt på to uttak med forsvarlig avstand. For områder med småhusbebyggelse er det krav om 20 liter i sekundet, forteller Kristian. – Dette er et krav etter TEK17 §11-17, fortsetter han. – I følge TEK17 §11-17 skal også brannhydrant eller brannventil plasseres innenfor 25-50 meter fra inngang til hovedangrepsvei, legger han til.

Brannhydrant for rask og enkel påkobling

Når hvert sekund teller, er brannhydranter en sikker løsning for rask tilgang på slokkevann. – Vi anbefaler brannhydranter i sentrumskjernen ved blant annet kinoer og konserthus, barnehager, skoler, sykehus, boligblokker, fabrikker og næringslokaler – og også i områder med verneverdig trehusbebyggelse.

Det kan også være hensiktsmessig å velge brannhydrant i hyttefelt hvor det ikke brøytes, eller hvor snødybden kan bli stor, sier Kristian. Velg en brannhydrant som er enkel å identifisere og betjene i nødssituasjoner, slik at også HMS blir ivaretatt. – Brannhydranten sikrer riktig arbeidshøyde for brannmannskapet, og gir trygg og rask tilkobling til slokkevann, fortsetter han.  

«Riktig plassering og regelmessig vedlikehold av brannhydranter er viktig for å sikre at brannmannskapet får rask tilgang til slokkevann i nødsituasjoner.»
Kristian Drolsum, produktsjef VA i Ulefos

Plassering av brannhydrant

Tenk gjennom hvor brannhydranten skal plasseres for å sikre best mulig dekning for brannmannskapet. Hydranten må også plasseres slik at faren for påkjørsel reduseres.

Dersom en påkjørsel skulle skje, er de nye brannhydrantene konstruert med en knekkbar løsning. Dette betyr at hydranten «knekker» ved påkjørsel for å minimere risiko for skade. Ved påkjørsel må derfor brannhydranten monteres opp igjen. Knekkpunktet skal monteres i flukt med bakken. Følg alltid monteringsveiledningen for bytte av knekkpunkt (PDF).

Regelmessig vedlikehold

Regelmessig sjekk og vedlikehold av brannhydranten er viktig for å sikre at den alltid er i god stand og klar til bruk. Du trenger kun hydrantnøkkelen for å åpne og lukke kapsellokk, sidespindel og hovedspindel.  

Sjekkliste for vedlikehold:

  • Gjør inspeksjon av ventiler
  • Sjekk vanntrykk og uttak av vann
  • Skift ut knekkpunkt ved eventuell påkjørsel

Brannhydranter kan også gi raskere tilgang på slokkevann i vinterhalvåret, sammenlignet med brannventil i kum, da gatene kan være dekket med snø og is.
Ulefos Esco brannhydrant har to uttak og er frostsikker. Det er kun mulig å låse kapsellokkene når hovedventilen er stengt. Når hovedventilen er stengt, dreneres hydranten automatisk, forteller Kristian.

Hydranten er også utstyrt med refleks slik at den er enklere å identifisere i mørket, avslutter han. Ulefos Esco brannhydrant fås med Nor- eller Storz-kobling.

Brannventil i brannkum

Brannventil i brannkum kobles til øvrig kumarmatur, og må gi brannvesenet mulighet til å påkoble brannslange på bakkenivå med brannstender. – Brannventiler egner seg best i utkanten av bykjernen hvor spredningsfaren er mindre, forteller Kristian.

Stengbare brannventiler gir minst 50 liter i sekundet når det benyttes to uttak. Den ikke-stengbare brannventilen gir mindre enn 50 liter i sekundet, og egner seg i områder med småhusbebyggelse der kravet er 20 liter i sekundet.

Ulefos Esco brannventiler er utviklet og produsert på ventilfabrikken i Norge og tilpasset det norske markedet. I tillegg er de enkle og trygge å operere og utføre vedlikehold på. Brannventilene leveres med hakestykke som standard, men kan også leveres med Storz- eller Nor-kobling.

Tre brannmenn kobler til brannstender og brannslange på brannventil i kum. Illustrasjon.

Brannpost

Trenger du kun slokkevann, er brannposten et kostnadseffektivt alternativ som etableres i pukkgrøft, slik at du ikke er avhengig av å koble på brannventil på ventil i vannkum. Brannposten er også egnet i områder hvor det ikke lar seg gjøre å sette opp brannhydranter, som for eksempel midt på et gangfelt, eller i kjørebane.

Merking for identifisering av brannkum

En brannkum må være tydelig markert slik at brannmannskapet kan identifisere kummen raskt. Kumlokk må også holdes fri for snø og is, og ikke plasseres på biloppstillingsplasser.

– I tillegg til skiltmarkering på stolpe eller fasade, kan kumlokk med farget pakning være en løsning som gjør det enklere for brannvesenet å identifisere brannkummen, forteller Line Brekke Rasmussen, produktsjef gategods i Ulefos. – Det er ingen formell fargekodestandard for markering av kum i Norge pr. i dag, men fargekoding innen andre fagområder sier:

  • Blå for vann
  • Grønn for avløp og overvann
  • Rød for brann
  • Gul for gass

– Vi anbefaler derfor å følge denne veiledningen, avslutter hun.

Portrett av Line Brekke Rasmussen, produktsjef Gategods. Foto.

Line Brekke Rasmussen, produktsjef gategods

Ønsker du rådgivning?

ordre@ulefos.com

+47 67 80 62 00

Fire ansatte i Ulefos snakker sammen rundt bord. Foto.