Skip to main content
Ulefos > Aktuelt > 5 nyttige råd når du skal velge kumlokk og rammer til et prosjekt 

5 nyttige råd når du skal velge kumlokk og rammer til et prosjekt 

Prosjekterer du for et nytt vann- og avløpsnett, eller planlegger utskiftning av slitte rammer og kumlokk? I denne artikkelen gir vi deg tips til hva du bør tenke på når du skal velge kumlokk og rammer til et prosjekt. Du får også en oversikt over de ulike egenskapene på Ulefos kumlokk og rammer.  

Innhold i artikkelen:

1. Smart å tenke på i prosjekteringen

Når du skal velge kumlokk og ramme til et prosjekt, er det smart å ta høyde for: 

  • Sted/plassering
  • Klima
  • Belastning
  • Type kum

Sted og plassering

Skal ramme og lokk plasseres i et tettbebygd boligfelt, eller på en havn med tungtrafikk? Ulike områder vil ha ulike behov som krever ulike egenskaper på kumlokket. I et tettbebygd boligområde er krav til støy prioritert. På en havn med hyppig tungtrafikk er slitestyrke og belastning det aller viktigste.  

Der det er mulig, anbefaler vi å plassere ramme og kumlokk utenfor veibanen. Dette for å ivareta sikkerheten til driftspersonell som skal utføre vedlikehold i kummen. Det vil også føre til mindre slitasje på både ramme og kumlokk. Er det ikke mulig å legge lokk og ramme utenfor veibanen, anbefaler vi montering vekk fra dekksonen*. 

*Dekksone – området i veibanen hvor trafikkbelastningen er høyest.   

Klima

Dersom det er behov for isolert kum, er det viktig å ta høyde for hva som kreves for å få montert et isolasjonslokk nede i rammen. Et isolasjonslokk monteres nederst på rammens skjørt under lokket, som gir beskyttelse for kuldegang ned i kum. I disse tilfellene er det viktig å velge ramme med langt skjørt og gjerne med støpte knaster for oppheng.  

Belastning

Som standard leveres våre kumlokk i belastningsklasse D400. Belastningsklasse D400 er egnet i trafikkerte områder og gatemiljø. Vi leverer også i belastningsklasse F900 for områder med større belastning, som på havner og flyplasser.  

Type kum

Er det prosjektert for dyp kum, bør fallristsikring tilrettelegges for. En fallristsikring monteres i ramme med høyt skjørt og knaster. 

2. Pakning, låsarm og type spetthull på kumlokket

Ulefos kumlokk leveres med eller uten låsarmer. Låsarmer låser lokket slik at uvedkommende ikke får tilgang ned i kummen, lokket sikres i trafikkerte områder og gjør at det ligger mer stabilt i rammen, som igjen gir mindre slitasje.

Du kan også velge mellom ett, to eller tre spetthull på kumlokket. Ulefos Gull lokk har tre spetthull og sikrer at driftspersonell får tilgang til kummen fra flere retninger. I områder hvor lokk er montert inntil veikanter, i soner med gateparkering eller ved andre hindringer, er dette GULL verdt i tilfeller der rask tilgang til kum er kritisk.

Våre Gull- og Sølv lokk leveres med pakning som fungerer både som dempebelegg og tetning mot rammen. Spetthull leveres som åpent, pinnesikkert eller tett, avhengig av om kummen skal være fri for vann og smuss, eller ikke.  

Pakning

Avhengig av type lokk, leveres våre kumlokk med to ulike pakninger: 

  • Ulefos Gull lokk leveres med omsluttende integrert pakning
  • Ulefos Sølv lokk leveres med integrert pakning 

Begge varianter gir et stabilt press mot rammen som gjør at lokket holder seg godt på plass. Den omsluttende pakningen på Ulefos Gull lokk gir ingen metallisk kontakt mellom lokk og ramme, og egner seg svært godt i tettbebygde områder hvor støyreduserte løsninger er viktig.

Den integrerte pakningen på Ulefos Sølv kumlokk ligger beskyttet under lokket. Pakningen fungerer som et dempebelegg, reduserer støy og er svært godt egnet i områder med høy trafikkbelastning, og i anleggsområder med stor belastning.  

Låsarm

Ulefos kumlokk kan leveres med tre låsarmer, to låsarmer eller uten låsarm. Vi anbefaler kumlokk med låsarm i trafikkerte områder slik at lokket ligger mest mulig stabilt i rammen. Låsbare kumlokk roterer mindre og sikrer at det ligger fiksert i rammen.  

Type spetthull

Kumlokkene leveres med tre ulike typer spetthull; åpent, pinnesikkert og tett. Tette og pinnesikre spetthull hindrer fremmedelementer å havne ned i kummen, og er spesielt godt egnet der fremmede elementer ikke er ønsket ned i kum, for eksempel ved barnehager. Tette spetthull er et godt valg til kummer hvor det er behov for mest mulig rent og tørt miljø. 

3. Flytende eller fast ramme?

Flytende ramme er mer fleksibel sammenlignet med en fast ramme og kan vinkles opptil 10 grader. Rammen har et skjørt som passer inn i øvre del av kummens betongring og kan leveres med standard eller høyt skjørt.

Høyt skjørt gir større fleksibilitet, da skjørtet er 5 cm lenger enn standard. Skjørtets ekstra lengde gir mulighet for en reasfaltering uten å bygge opp kum. Langt skjørt med knaster gir også mulighet for å montere:

Flytende rammer skal monteres flytende i minimum 10 cm asfalt mellom rammen og betongringen, slik at trafikkbelastningen fordeles over en stor flate. Asfalten skal ha full kontakt med betongringen for å sikre tilstrekkelig feste.

Vi anbefaler alltid inspeksjonshull og slisser i skjørtet. Nettopp fordi det blir enklere å etterkontrollere at asfalten har full kontakt rundt hele rammen, er godt pakket under kneet og er lagt i riktig høyde. 

Fast ramme er lite brukt i Norden og anbefales hovedsakelig utenfor veibane. Fast ramme er montert på betongkummen og vil ikke følge eventuelle bevegelser i grunn gjennom forskjellige årstider. Faste rammer er derfor best egnet i områder med støpte dekker, eller park og anleggsområder der nivåforskjeller ikke er avgjørende.

Faste rammer har hull og monteres direkte på kummens betongring med bolter. Monteres rammen i områder med «mykt» underlag, kan det være vanskelig å åpne låste kumlokk med mindre en legger et anlegg under kumkroken.  

4. Hvorfor bytte kumlokk og ramme samtidig?

Regelmessig vedlikehold av rammer og lokk er nødvendig for å sikre trygg ferdsel i by- og gatemiljøet. Et nytt kumlokk i en slitt ramme kan gi en høydeforskjell og øker risikoen for ulykker blant gående og syklende som ferdes i gatene. Derfor anbefaler vi å bytte både kumlokk og ramme samtidig.

I tilfeller der det ikke planlagt en større utskifting av rammer og kumlokk, men et lokk må byttes ut som følge av slitasje eller klapring, er vårt vedlikeholdslokk en god, men midlertidig løsning frem til reasfaltering.

«Våre vedlikeholdslokk er utviklet for slitte rammer og har omsluttende, integrert PUR-pakning og tette spetthull.»

Line Brekke Rasmussen, produktsjef Gategods

Portrett av produktsjef Gategods, Line Brekke Rasmussen. Foto.

5. Velg riktig løsning for smart overvåkning

Vi kan også tilby standard Ø650 ramme med integrert antenne som kan kobles til ønsket IoT tilkobling i kum. Antenne integrert i rammen ligger beskyttet under åpning og lukking av kumlokket.

Har du spørsmål om vårt Smart Water system? Kontakt Robin Halvorsen, Salgsingeniør VA.

+47 979 72 623

robin.halvorsen@ulefos.com

Norskprodusert og miljøvennlig

Ulefos kumlokk og rammer er utviklet og produsert på Ulefos Jernværk. Både lokk og rammer er 100% gjenvinnbare, og kan brukes om igjen og bli til nye produkter. Vi fører også EPD og klimaregnskap på våre produkter produsert i seigjern på støperiet på Ulefoss. Alle våre gategodsprodukter er produsert og tredjepartsertifisert i henhold til EN124-2.

Symbol som viser kortreist og miljøvennlig illustrert med løv. Grafikk.

Ulefos kumlokk og rammer

Ulefos kumlokk har ulike egenskaper tilpasset for ulike områder, og kommer i tre varianter:

  • Ulefos Gull rammer og kumlokk
  • Ulefos Sølv rammer og kumlokk
  • Ulefos Bronse rammer og kumlokk

Ulefos Gull rammer og kumlokk

Ulefos Gull rammer og lokk er spesielt godt egnet i boligområder hvor krav til lite støy er en viktig faktor. Gull lokket er også beregnet for veier med stor trafikkbelastning og krever minimalt med vedlikehold. Er det krav til renslighet i kum, anbefaler vi å velge et Ulefos Gull kumlokk med tre låsarmer og tette spetthull, slik at fremmedelementer ikke kommer ned i kummen. Lokket leveres med omsluttende integrert pakning for minimal klapring.

Ulefos Sølv rammer og kumlokk

Ulefos Sølv lokk egner seg spesielt godt på anleggsområder med pukk og anleggsmaskiner. Pakningen er svært robust og ligger skjult fra overflaten for å unngå slitasje. Pakningen er integrert i lokket og hindrer klapring.

Ulefos Bronse rammer og kumlokk

Ulefos Bronse lokk egner seg best utenfor veibane da lokket leveres uten pakning. Lokket leveres med ett spetthull og uten lås.

Ønsker du å vite mer?

ordre@ulefos.com

+47 67 80 62 00

To ansatte i Ulefos sitter i møterom. Foto.